Zkušební řád K-9 Rescue CZ obnáší soubor 22 zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopách. Prověřuje rovněž úroveň vycvičenosti psů při hledání živých i mrtvých osob. Základním požadavkem na práci psa je jeho temperament, ochota a radost z výkonu.

Zkušební řád K-9 Rescue CZ obnáší čtyři druhy sestav poslušnosti:

– pro první stupně zkoušek ZP, TV a ZS,
– pro druhé stupně ZP, TV a ZS a třetí stupeň ZP,
– pro lavinové zkoušky všech tří stupňů,
– pro vodní zkoušky všech tří stupňů,
– BEZ POSLUŠNOSTI jsou zkoušky Cadaver, PJ, ZL, TV3, ZS3

Disciplina poslušnosti – všechny sestavy

 • Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.
 • Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.
 • Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.
 • Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.
 • Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.
 • Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

Bodové hodnoty poslušnosti ZP1, TV1, ZS1

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Roura pro plazení tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl na 30 kroků  +  přivolání tam-zpět 10 bodů

Bodové hodnoty cviků ZP2, ZP3, TV2, ZS2

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl s přivoláním tam-zpět 10 bodů

Bodové hodnoty poslušnosti LP1, LP2, LP3

1 Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou bez vodítka 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl (skútr, saně) s přivoláním 10 bodů
7 Aport (čepice, rukavice), odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa (psovod 30 kroků od psa – ve skupině) 10 bodů
 • Cvik č. 1 se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-8 jsou již prováděny bez lyží.
 • Rušivé hluky probíhají po celou dobu průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (startovací pistole ráže 6 mm), která se provádí při cviku č. 1.
 • Chůze psa ve stopě lyží psovoda při zkoušce LP1 je 100 m, v LP2 se provádí na 200 m a v LP3 na 300 m.

Bodové hodnoty cviků poslušnosti VP1, VP2, VP3

1 Sledování trasy člunu (psovod ve člunu) 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou bez vodítka 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků s přivoláním 10 bodů
7 Aport lana s uzlem odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa (psovod ve skupině) 10 bodů
 • Rušivé hluky probíhají po celou dobu průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (startovací pistole ráže 6 mm), která se provádí při cviku č. 1.
 • Sledování trasy člunu při zkoušce VP1 je 100 m, při VP2 se provádí na 200 m a při VP3 na 300 m.

Rozvržení zkoušek

ZKOUŠKA VSTUPNÍ

K9 ZZ – zkouška záchranářské způsobilosti

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ

K9 ZP1 – 1. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP1 – 1. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP1 – 1. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV1 – 1. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS1 – 1. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY VYŠŠÍ

K9 ZP2 –  2. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP2 –  2. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP2 – 2. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV2 – 2. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS2 – 2. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

K9 ZP/C – zkouška záchranných prací Cadaver

K9 LP/C – zkouška lavinových prací Cadaver

K9 VP/C – zkouška vodních prací Cadaver

K9 TV/C – zkouška terénního vyhledávání Cadaver

K9 PJ      – zkouška pohotovostní jednotky

K9 ZL      – zkouška záchrany z ledu

ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

K9 ZP3 – zkouška záchranných prací 3. stupně

K9 VP3 – zkouška vodních prací 3. stupně

K9 LP3 – zkouška lavinových prací 3. stupně

K9 TV3 – zkouška terénního vyhledávání 3. stupně

K9 ZS3 – zkouška záchranného stopování 3. stupně

Všeobecné pokyny pro zkoušky

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku.
 2. Zkoušky se konají jako sportovní akce spolku K-9 RESCUE CZ s možností účasti kynologů ze všech organizací a složek bez omezení.
 3. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého roku, nelze je však konat, pokud není možné zaručit regulérnost výkonů.
 4. Zkouška je splněna při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech živých hledaných osob a cadaverů. 
 5. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, neomezuje ani velikost psa či plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.
 6. Vyššího stupně zkoušky nebo opakování stejné či jiné zkoušky se může pes zúčastnit kdykoliv.
 7. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 8. Minimální počet pro konání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího.
 9. Pořadí disciplín určuje rozhodčí, pořadí psovodů se losuje.
 10. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků, všech  pomůcek pro konání akce a správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).  
 11. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje na základě delegace pověřeným funkcionářem K-9. Při plnění své funkce je povinen se plně koncentrovat na posuzování. 
 12. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o případném zrušení akce z hlediska nezpůsobilosti terénů (náhlá změna počasí apod.).
 13. Soupiska účastníků je předložena rozhodčímu před zahájením akce pro kontrolu registračních údajů (čísla čipů, reg. čísla psů bez pp). 
 14. Pro malá plemena (do 45 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 50 cm, skok vysoký 40 cm, šplh 160 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg.  
 15. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce. Potvrzení o vykonané zkoušce mu do ní zaznamená rozhodčí při splnění limitu zkoušky.
 16. Psovodi nastupují ke startu v oděvu s označením členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku. 
 17. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím a nesmějí mít u sebe telefony.
 18. Na speciální práce nastupují psovodi s dlouhými rukávy a nohavicemi, s přilbou, rukavicemi a pevnou obuví.  
 19. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech.  
 20. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby zajišťovala jeho bezpečný pohyb terénem. 
 21. Použité úkryty v sutině mohou být použity opakovaně. Pokud nejsou znovu použity, musí zůstat pootevřené. aby je další pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty musí být uzavřeny. 
 22. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor. 
 23. Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.
 24. Při falešném označení úkrytu, ve kterém se figurant nenachází, je práce týmu ukončena s hodnocením „chybně“.
 25. Záchranná četa je max. tříčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se za psovodem a její způsob pohybu určuje rozhodčí. 
 26. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.

K9 ZP1 – zkouška záchranných prací 1. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky K9 ZP1 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne. Je možné pro obě prohledání použít jeden terén, avšak se dvěma různými vstupy.

Terény o rozměrech 100×100 kroků, mohou být i v imitovaném prostředí. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 60 minut.

Speciální cviky

 1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu 3x 60 b 180 bodů

  Pro hodnocení každého hledaného subjektu je rozpis dílčích bodů následující:  

  VYHLEDÁNÍ   30 bodů   

  – Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10     

  – Plánovitost, průzkum terénu 10    

  – Ovladatelnost psa 10     

  OZNAČENÍ   30 bodů  

  – Intenzita označení 20    

  – Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10     

 1. Souhra ve dvojici, jistota a chování psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 b 20 bodů

  Speciální cviky celkem    200 bodů

K9 ZP2 – zkouška záchranných prací 2. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky K9 ZP2 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Jeden terén se prohledává jako denní a jeden jako noční práce.

Terény o rozměrech 100×150 kroků jsou v neimitovaném prostředí. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 30 minut.

Speciální cviky

 1. Vyhledání a označení zavalených osob v terénu 5x 40 b 200 bodů

  Pro bodové hodnocení každé nalezené osoby je rozpis 40 bodů následující:  

  VYHLEDÁNÍ   20 bodů  

  – Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    

  – Plánovitost a průzkum terénu včetně ovladatelnosti psa 10    

  OZNAČENÍ   20 bodů  

  – Intenzita označení 10    

  – Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10     

  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky K9 ZP2

Speciální cviky 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

Zkouška celkem  300 bodů

K9 ZP3 – zkouška záchranných prací 3. stupeň

Speciální cvik se u zkoušky K9 ZP3 provádí dvakrát, vždy s různými terény a osobami. Oba terény se prohledávají ve dne.

Terény o rozměrech 100×200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Šest pohřešovaných subjektů, z toho čtyři osoby a dva vzorky lidského pachu, se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Ze čtyř hledaných osob se nacházejí 2 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 2 osoby 2 – 3 m nad úrovní terénu. Vzorky lidského pachu jsou umístěny jeden v hloubce 10 cm pod vrstvou suti a jeden v hloubce 1 m.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi prohledáním obou terénů je pevně stanovena na 30 minut.

Speciální cviky

 1. Vyhledání a označení osob a vzorků v sutinách 6x 30 b 180 bodů

  Pro bodové hodnocení každého nalezeného subjektu je rozpis 30 bodů následující:  

  VYHLEDÁNÍ   15 bodů  

  – Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 5    

  – Plánovitost a průzkum terénu  5    

  – Ovladatelnost psa 5    

  OZNAČENÍ   15 bodů  

  – Intenzita označení 10    

  – Přesnost označení (včetně přesnosti vyhodnocení místa a typu nálezu psovodem) 5     

 1. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 b 20 bodů

  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky K9 ZP3

Speciální cviky 200 bodů

Poslušnost 100 bodů

Zkouška celkem  300 bodů

K9 ZP(C) – zkouška záchranných prací Cadaver

Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru K9 ZP (C) je zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění. V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2). Subjekty jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu ve vrstvě suti a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.

Speciální cviky

 1. Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 b 180 bodů

  Pro bodové hodnocení každého vzorku je rozpis 60 bodů následující: 

  VYHLEDÁNÍ   30 bodů  

  – Intenzita práce psa (dychtivost a vytrvalost, snaha po nalezení) 10    

  – Plánovitost, průzkum terénu 10    

  – Ovladatelnost psa 10    

  OZNAČENÍ   30 bodů  

  – Intenzita označení 20    

  – Přesnost označení úkrytu (včetně přesnosti vyhodnocení místa nálezu psovodem) 10     

 1. Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 b 20 bodů

  Speciální cviky celkem    200 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky K9 ZP(C) je 200 bodů

K9 PJ – zkouška pohotovostní jednotky

Zkouška pohotovostní jednotky K9 PJ je speciální zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen budovy, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost.

Dva terény o rozměrech 100×200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Psovod každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Hledají se 3 živé osoby a 3 vzorky lidského pachu. Osoby jsou ukryty jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí. Vzorky jsou ukryty jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce asi 1 m nebo v hloubce 1 m.

Při nenalezení některého subjektu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na dosud získané body známku chybně.

Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci živých osob a vzorků lidského pachu. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.

Speciální cviky

 1. Vyhledání a označení každé osoby a vzorku 6x 50 b 300 bodů

  Pro bodové hodnocení každého subjektu je rozpis 50 bodů následující:

  – Dychtivost, snaha po nalezení 10 bodů    

  – Intenzita značení úkrytu 30 bodů    

  – Přesnost značení úkrytu 10 bodů    

  Speciální cviky celkem    300 bodů

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky K9 PJ je 300 bodů