Jako v loňském roce musel výcvikový rok K9 Rescue CZ vyvrcholit praktickým přeborem, a to hned ve dvou polohách – zkušení psovodi v kategorii výkonů PJ a mladí psi se utkali o metu ZZ.

Podle již ustálených zvyklostí se přebor K9 konal v naprosto neznámém prostředí s organizací maximálně přizpůsobenou imitaci praktického zásahu. Výkony záchranných psů v srdci bramborářské Vysočiny posuzovali rozhodčí Ms. Jaroslav Sedlák a Ms. Karel Novák a přestože zdaleka ne všichni byli stoprocentně úspěšní, mohli vyslovit nad předvedenými výkony plné uspokojení. Výrazný posun za uplynulý rok zaznamenalo především chování psovodů, jejichž vystupování se již výrazně přiblížilo kynologické profesionalitě. Nemalý vliv na jejich postupy mělo jistě i několik praktických zásahů z poslední doby, z nichž úzká spolupráce se středočeskou policií již také přináší své plody. Vysoce náročné prostředí přeboru jak z hlediska místně nevyzpytatelného šíření pachů, tak vyrovnávání se s velmi aromatickým a nesmírně prašným prostředím, navíc z poloviny v naprosté tmě, samovolně instalovalo velmi složité situace od prvotního zachycení pachu k následnému dohledání pachového centra. Že takto nainstalovaná prověrka je absolutně nejpřínosnější pro rozvoj osobnosti psa i psovoda, dokázalo i seznámení všech účastníků s terénem a úkryty po skončení přeboru, protože po opadnutí napětí z akce nacházeli hledané subjekty i ostatní psovodi, kteří při prvotním průchodu terénem nález nezaznamenali.. Přebor K9 měl dva cíle: kromě tradičního srovnání momentální výkonnosti především zjištění posunu v celkové úrovni výkonů členů pohotovostní jednotky po roce intenzívního tréninku v této výcvikové oblasti. Lze konstatovat, že tento hlavní výcvikový cíl K9 pro rok 2018 byl v globálním pojetí splněn a nyní je nutno po podrobnější analýze nastavit další hlavní návazný výcvikový směr pro rok 2019. V této souvislosti není určitě vůbec zanedbatelné, že první polovina startovního pole přeboru K9 se pohybuje standardně v úrovni, která zaručuje spolehlivé využití v praxi. Samozřejmě ale vysoce uznalý potlesk si zaslouží hlavně suverénní výkon vítězné dvojice Alena Vrátná – kříženka Eli, při jejímž prvotním vykročení z pražského útulku jistě nemohl nikdo předvídat, že se po třech letech stane vítězem záchranářského přeboru K9 pro rok 2018. S přihlédnutím k tomu, že se odehrával v intencích nejvyšších požadavků záchranářského zkušebního řádu, lze zatleskat i všem účastníkům. Blahopřejeme…
1. Alena Vrátná – kříženka JRT Ellis bpp 
2. Radek Kučera – borderkolie Any Storitelling
3. Kristýna Sedláková – australská honačka Baby Cross Krumbox Czech
4. Ilona Konrádová – borderkolie Buba Babu Storitelling
5. Tamara Šumpelová – německá ovčanda Samanta z Vodňanské doliny
6. Petr Jaroš – německý ovčák Persi z Milberku
7. Zuzana Ludvíková – flat couted retriever Bowen Magic of Czech
8. Denis Šumpela – německý ovčák Chyko Stříbrné doly

Druhý den přeborového víkendu pokračoval prověrkou výkonnosti psích juniorů, ale ne již na Vysočině, ale v Českých Budějovicích, kam se členové K9 přesunuli. Pro druhý den akce předal Vašek Hasnedl ředitelské žezlo Tamaře Šumpelové a funkce rozhodčího se ujal Ms. Karel Novák. Nevlídné počasí prosycené vydatně ranní mlhou se posléze ukázalo pro psí mládežníky jako závodně ideální. Na stopách, které bývají u této zkouškové úrovně často havarijní, nezaváhal tentokrát ani jeden z nich, takže rozprostření bodových hodnot mělo na svědomí pouze označování osoby. Následoval přesun na cvičiště v Mladém pro pokračování všech ostatních disciplin. U účastníků kategorie ZZ hrála zcela logicky obrovskou roli nervozita a pochopitelně i nezkušenost, ale vzhledem k intencím této zkouškové úrovně neovlivnily výkony tak podstatně, aby ohrozily úspěšnost v samé podstatě. Závěrem tedy mohl rozhodčí Karel Novák pogratulovat všem pěti absolventům k úspěšnému složení zkoušky K9 ZZ a vyzdvihl zejména výkon vítězné dvojice Hedvika Češková – stafordšírský bulteriér Everam Bee Master, která jediná splnila zkoušku na výborně. Pestrá paleta plemen se dále profilovala: 2. Tomáš Chalupa s německou ovčandou Jamaicou, 3. Vendula Novotná s obrovitým černým kníračem, 4. Andrea Ryšková a slibný velššpringršpaněl a 5. Lukáš Kadoun s velmi nadějným borderkoliákem. Potlesk a poděkování si zaslouží především figuranti z obou dnů přeborového víkendu a velký dík za zajištění soutěžních  prostor i kynologové z Vysočiny. Díky, přátelé, rádi vám to příležitostně oplatíme.