V roce oslav 25 let trvání mezinárodní organizace IRO došlo i na inovaci zkušebního řádu IPO-R, který byl schválen s platností od 1.1.2019.

Změny mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, podle kterého fungují záchranářské organizace na všech kontinentech naší planety, nastaly podle plánu vedení IRO stanovujícího analýzu výkonnosti s úpravou zkušebního řádu vždy po pěti letech působnosti. Na sympozium IRO v Rakousku 1.6.2018 tyto změny připravila komise IRO ve spolupráci s FCI. Některé změny nebo doplnění jsou vskutku nečekané a poměrně dost převratné (začlenění disciplíny mantrailingu, zrušení střelby u vodních a lavinových prací). Pro řadové kynology nastává úkol seznámit se co nejrychleji podrobně s novým zněním a pro funkcionáře všech záchranářských organizací povinnost zajistit rychlou a podrobnou informovanost široké veřejnosti. Proto na nic nečekali přátelé na Slovensku, kteří ještě v prosinci uspořádali široké fórum pro záchranářskou veřejnost, na které jako lektora pozvali jednoho ze čtyř současných českých mezinárodních rozhodčích Pavla Šabackého. Další podrobné seznámení s IPO-R proběhlo na Moravě, v sídle „pracovní a zábavné kynologie“ v Herolticích u Tišnova za pořadatelství JmK ZBK. Pro vážné onemocnění stejného lektora byl přizván Jaroslav Sedlák, který byl mile překvapen velmi hojnou a kvalifikovanou účastí. Kromě pořádající organizace se zúčastnili všichni instruktoři K9R a celá řada zkušených psovodů z moravských regionů svazu. Přátelská atmosféra, která je moravským záchranářům historicky vlastní, provázela nejen celou přednáškovou sobotu, ale i nedělní společný trénink. Pro instruktory z K9 byl nedělní trénink na velmi zajímavé sutině v zimních větrných podmínkách velmi přínosný a přesně zapadl do výjezdních tréninkových plánů roku 2019. Odpovídal totiž přesně intencím řádu IPO-R, který je pro nadcházející rok hlavní náplní nejen K9, ale podle vyjádření většiny účastníků školení i všech ostatních organizací. Zúčastnili se vlastně zástupci všech pěti organizací začleněných v IRO, kteří svým postojem jasně demonstrovali, jak jednoduché je domluvit se a výcvikově spolupracovat, když je dobrá vůle. Doufejme, že dostatek této dobré vůle bude i při dalších jednáních, která v průběhu roku čekají především výcvikáře, vedoucí i další funkcionáře. Doufejme, že si v plné míře uvědomí obrovskou důležitost této spolupráce, především právě v cílení na mezinárodní platformu. Snad si také včas uvědomí obrovský úbytek kvalitních psovodů, instruktorů a rozhodčích v posledních dvou letech. Vždyť ze sedmi českých mezinárodních rozhodčích disponuje ČR po dvou letech pouze čtyřmi, přičemž V.Babička požádal ze zdravotních důvodů o nedelegování. Zbývají tedy Daniel Sedlák, Pavel Šabacký a Jaroslav Sedlák, což ale není žádná tragedie, protože většina členských zemí IRO má jednoho nebo vůbec žádného. Řešitelná je samozřejmě situace rozhodčími ze zahraničí, ale finanční náklady jsou často naprosto nesrovnatelné. Peníze však stejně nejsou tím nejdůležitějším, mnohem závažnější je pracovní ovzduší a především kvalita výkonů našich psů. A tam je ve vší pokoře v současnosti opravdu velmi mnoho co dohánět…