Další osobností z řad členů K9 Rescue CZ oceněnou státním vyznamenáním na nejvyšší společenské úrovni se stala dlouholetá výcvikářka dobrmanů a později flat couted retrievrů Zuzana Ludvíková.

V loňském roce u příležitosti oslav státního svátku 2017 udělil primátor města České Budějovice státní vyznamenání „Za zásluhy“ Ms. Jaroslavu Sedlákovi. Vyznamenání „Za zásluhy“ mu bylo uděleno za ocenění jeho práce při založení záchranářské kynologie v České republice a za neutuchající rozvoj záchranářského hnutí od roku 1972. Je velkou poctou celé organizace K9 Rescue CZ, že v roce 2018 dostává „Záslužnou medaili“ II. stupně za významný přínos k rozvoji Integrovaného záchranného systému v Libereckém kraji od hejtmana Martina Půty její další členka rtm. Zuzana Ludvíková. Členové K9 jí upřímně blahopřejí k udělení tohoto zaslouženého vyznamenání, jsou hrdi na její dlouhodobě výborné výcvikové výsledky a velmi si jich považují. Přece jen společenské ocenění potěší trochu jinak, než úspěšně složená zkouška z výkonu. Moc gratulujeme, Zuzko!