Přestože někteří členové K9R využívají k pracovním aktivitám na základně každé volné chvilky, oficiální celodenní galeje byly vypsány plánem až na začátek února.

Nádherné doslova jarní počasí přivítalo účastníky bezmračnou modrou oblohou a skvostnými 15 stupni Celsia. Po nedávném společném tréninku s rakouskými záchranáři, kdy vlivem vrcholně nevlídného počasí došla největšího ocenění právě možnost celodenních prací pod střechou, bylo hlavní pracovní úsilí kromě instalování nových úkrytů v trenažéru H1 směrováno na úpravu haly pro poslušnost. Demontáže bývalých krmných a zavlažovacích konstrukcí v hale postupně odkrývají impozantní prostor s překážkami a dalšími zajímavými prvky této disciplíny. Díky počasí, které celou Třeboňskou pánev během jednoho dne dokázalo zbavit všech zimních prvků, dovolilo celou škálu prací, které by pod nedávným příkrovem sněhu a ledu nebyly vůbec možné. Na závěr akce se tedy galejníci mohli s hrdostí ohlédnout za vykonaným dílem a prakticky vyzkoušet nově vybudované úkryty.

Prvním únorem byl rovněž uzavřen časový úsek pro úhradu členských příspěvků a na základě nových skutečností bude provedena i řada úprav normativů K9R od změny sídla spolku až po komplexní výcvikový systém spolku. Uplynulý rok nebyl dosud zcela vyhodnocen po všech stránkách a členská základna na výroční schůzi neobdržela dostatek informací ke všem úsekům činnosti výboru. Bude proto trvale rozšířena možnost proškolování členské základny ve všech směrech vždy na závěr výcvikových soustředění. Rovněž výcvik disciplíny poslušnosti, která je v současnosti poněkud slabším místem psovodů K9R, se musí na základně Londonka velmi zintenzívnit. Každý trénink musí vždy probíhat pod dozorem kvalifikovaného instruktora, tzn. psovoda s udělenou výkonnostní třídou. Příklady naprosto chybných výcvikových postupů, kterých jsme byli od samozvaných instruktorů někdy svědky, se již nesmějí opakovat.

Podmínky pro kvalitní záchranářský výcvik se na základně každým dnem více stabilizují a již nyní se ozývají stále častější hlasy s požadavky na užší spolupráci. Nejdůležitějším faktorem pro záruku budoucího správného rozvoje kolektivu je ale samozřejmě především osobní aktivita jednotlivců. Nejen účast na trénincích a dalších akcích K9R, ale i každé „galeje“, jak je úsměvně označována pracovní činnost na Londonce, mají velkou vypovídací schopnost. Za poslední půlrok se technická podpora K9 Rescue CZ natolik rozšířila, že skutečná fyzická dřina se již citelně minimalizuje. Hlavním faktem podmiňujícím úspěšnost ale zůstává skutečnost, že se stále daří nacházet dostatek obětavých rukou. Ty jsou především zárukou slibných perspektiv…