Svatý Kryštof je od nepaměti jedním z nejoblíbenějších a nejuctívanějších křesťanských světců. Je uznávaný římskokatolickou i pravoslavnou církví.

Svatý Kryštof je patronem poutníků, řidičů, návštěvníků hor i horníků. Je také patronem záchranářů. Svatý Kryštof je rovněž považován za přímluvce od nenadálé smrti. Proto podle legendy ranní pohled na jeho vyobrazení zaručuje celodenní nezranitelnost. Kryštofova kouzelná moc totiž nezná hranic. S medailonky sv. Kryštofa se denně vydávají na cesty tisíce cestovatelů, volacím znakem Kryštof se hlásí letecké záchranné služby v několika zemích světa. Církevní svátek slaví 25. července, v občanském kalendáři je Kryštof 18. září.

Zlatá legenda jej popisuje jako mohutného muže s postavou pověstného Goliáše. Údajně se narodil ve 2. století na území dnešního Turecka. Hovoří se o něm, jako o muži mohutné postavy, který vědom si své síly, chtěl sloužit jen tomu nejmocnějšímu pánu. Světští panovníci ho ale zklamali. Na dvoře jednoho z nich uslyšel píseň, ve které byl opěvován ďábel. Usoudil, že je mocnější, protože i král se chvěl před jeho mocí. Vydal se ho tedy hledat a našel jej v čele strašlivého vojska. Ale jen se k němu připojil, záhy poznal, že prchá před znamením kříže. Rozhodl se proto najít bytost, které toto znamení patřilo. Pomohl mu starý poustevník, který ho seznámil s učením Krista. Vzal si k srdci poustevníkovu radu, sloužit Kristu tím, že bude pomáhat svým bližním. Pocestné dopravoval přes dravou řeku na druhou stranu. Jednou přenášel přes rozbouřené vody malé dítě, které bylo stále těžší a těžší. Vyčerpaný muž se tomu velice podivil a požádal dítě o vysvětlení. Dítě mu řeklo: „Jsem Ježíš Kristus, král, kterého hledáš.“ Nesl spolu s ním na ramenou všechnu tíhu světa. Pak se obrova mohutná hůl, o kterou se opíral, zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Silák byl pokřtěn jménem Christophorus – Kryštof – tedy ten, kdo nosí Krista.

Tolik tedy legenda. Je jistě velmi symbolické, že už první oficiální výcvikové soustředění K9 Rescue CZ na nově vznikající základně, přestože ještě probíhalo ve velmi polních podmínkách, bylo svědkem slavnostního odhalení sochy sv. Kryštofa, který se tak již v samotném počátečním stadiu vývoje tohoto výcvikového zařízení stává patronem a symbolickým ochráncem tohoto areálu před nástrahami a případnou nepřízní osudu.