V průběhu posledních dvou let projeli zástupci K9 Rescue CZ při hledání základny výcviku záchranných psů téměř dvacítku objektů, než padlo definitivní rozhodnutí.

Mnohé z objektů byly velmi zajímavé a slibovaly často neobvyklé příležitosti. Avšak teprve až při spatření více než sedmihektarového areálu s obrovskou perspektivou a s možností několika samostatných výcvikových pracovišť bylo naprosto jasné, že ideálnější objekt pro práci záchranářské organizace již neseženou. Poloha v srdci neposkvrněné přírody chráněné oblasti okouzlí každého romantika již při prvním kontaktu. Nádherné lesy a louky s řadou menších vodních ploch v bezprostředním sousedství a s protékající malebnou říčkou Dračicí dokázaly rychle vyvážit poměrně vysokou prodejní cenu. Finanční zajištění akce jen potvrdilo pevnost vztahů uvnitř organizace a výrazně posílilo pocity soudržnosti. Již první pracovní brigády v deset let neužívaném areálu přinesly poznání síly a potenciálu pestrého spektra schopností kolektivu. Podle plánu činnosti K9R a pracovního rozvrhu druhého pololetí by měl být výcvikový areál Rebelka již v květnu 2020 připraven k otevření veřejnosti mezinárodní akcí Rebelka Cup, která završí údobí rakousko-české spolupráce záchranářských kynologů.

Ještě dříve, než plně propukne intenzívní výcvik záchranných psů v areálu Rebelka, je záhodno otevřeně říci, že tento areál bude od roku 2020 otevřen všem záchranářům s poctivými úmysly a bez ohledu na jejich členství v organizacích v tuzemsku i v zahraničí. Některé z nich se již delší dobu zajímají o to, kdy už bude areál schopen přijmout zájemce o kvalitní výcvik psů v prostředí, které poskytne možnosti stupňovitého zvyšování náročnosti, nezbytně nutné pro vzestup výkonnosti. Základem několika budoucích trenažérů jsou přirozené sutiny budov na pozemcích rozsáhlého areálu, které je však nutno především zajistit z hlediska bezpečného pohybu. Tyto práce jsou pro chod areálu naprosto prioritní.

Mezi důležité informace určitě patří blízkost nádherných třeboňských pískoven s možností koupání společně se psy, hojnost ubytovacích a stravovacích kapacit v nepatrných vzdálenostech od Rebelky, blízkost rakouské státní hranice s nedalekým přechodem, mnoha turistickými lákadly, cyklostezkou navazující na příjezdovou silnici, která u areálu končí. Pro záchranáře je však určitě nejdůležitější možnost výcviku ve všech oblastech: v terénu, ve stopách, na vodě a hlavně pak v sutinách včetně cadaveru. Zajímavá je jistě i možnost tréninků poslušnosti v rozlehlé zastřešené hale nebo slaňování v několika výškových variantách. Všechno je však zatím převážně výhledovou záležitostí, která do května 2020 bude vyžadovat ještě hodně obětavé práce. Vůbec nejdůležitější je v tomto okamžiku ale hlavně fakt, že členové K9 Rescue CZ si věří a jsou plně odhodláni udělat pro květnový Den D maximum.