Největší prospěšnost kynologů současné společnosti je pravděpodobně při hledání utonulých osob. Praxe K9 tento fakt sice potvrzuje, ale v mnohem širším pojetí.

Beze vší pochyby patří toto pátrání patrně také k nejemotivnějším. Představa pozůstalých, že člen jejich rodiny leží někde v hloubi mrazivé tmy na dně řeky či vodní nádrže je určitě hrůzostrašná. Není tedy divu, že kynologové věnují tomuto výcvikovému směru desítky a stovky tréninkových hodin. Zvýšená obtížnost pátrání ve vodě a jeho mnohonásobné ovlivnění povětrnostními podmínkami si větší časové zatížení v tréninku rozhodně vyžaduje. Kromě větru a jeho intenzity se přidávají i další záludné faktory – směr a síla proudění vody, stupeň jejího znečištění a hlavně její hloubka a teplota. Lidský pach je často naředěn i dalšími vlivy, jako jsou různé lokální protiproudy, hnilobné procesy dna a jeho celkové složení. Každý metr hloubky několikanásobně rozšiřuje rozpětí pachového hladinového trychtýře. Proto také vyhodnocování nálezu ve vodě a jeho přesná lokalizace patří z hlediska odbornosti k nejobtížnějším výkonům. Právě tuto vysokou náročnost přijímají psovodi jako nikdy nekončící výzvu a věnují nejen praktické, ale i teoretické přípravě velkou péči.
Letošní začátek roku byl na praktická nasazení psovodů K9 mimořádně štědrý. Nejzkušenější členové zásahového družstva mají již po prvním kvartále roku 2019 na svém kontě desítky odpracovaných hodin. Naprostá většina z nich pak probíhala za krajně nevlídných povětrnostních podmínek. V mrazivých lednových a únorových dnech nešlo ani v jednom případě o klasické sutiny, ale ve spolupráci s policií se soustavně propátrávaly zdánlivě nekončící hektary lesů. Prověřovaly se většinou vždy nové indicie v případu vraždy osamělé ženy. Vražda již byla zcela prokazatelná, i pachatel byl zadržen, ale pro uzavření případu stále chyběl hlavní důkaz – její tělo.
Z průběhu rozlehlých letošních pátrání většinou v lesních terénech se vymykal případ pohřešovaného chataře na řece Stropnici. Při večerním návratu z návštěvy kamaráda do své chaty sklouzl po blátivém břehu a utonul. Vyhledávací práce byla v tomto případě citelně ztížena netradičně vysokým stavem vody a druhý den dokonce po nočním mrazu zcela zamrzlým korytem. O více než metr zvýšená hladina řeky dokázala tělo utonulého muže přenést navzdory všem předpokladům i přes nedaleký jez, takže ani okamžitá obětavá práce policejních potápěčů nebyla úspěšná. Tělo bylo nalezeno až několik desítek metrů za jezem, kde se při pohybu hladiny zachytilo o kořeny.
V dalším případě staršího data se opět jednalo o pátrání v přírodních terénech. Na základě nových informací policie došlo k výraznějšímu zpřesnění již před několika lety prohledávaných míst. V tomto případě se o téměř dokonalé zmizení pohřešovaného muže pravděpodobně postarala lesní zvěř. Vděčnost policie a vysoké hodnocení profesionality nasazených psovodů bylo tou nejvyšší odměnou všem osmi členům zásahového družstva K9 Rescue CZ. Nalezené kosterní zbytky s brýlemi a potrhaným tričkem zůstaly jen smutnou tečkou za dalším vyhaslým lidským osudem.