Výcvik psů jakéhokoli směru je naším koníčkem, který nás nesmírně baví, a proto se mu intenzívně věnujeme. Občas ale potřebujeme někoho, kdo nám poradí a úroveň našeho výcviku posoudí.

Hlavními a nejprůkaznějšími bilancemi výkonnosti záchranných psů jsou především zkoušky. Není vůbec důležité, podle jakého zkušebního řádu se odehrávají, mnohem důležitější je uspořádání a dodržení všech podmínek náročnosti, které daný zkouškový stupeň prověřuje. Jednotlivé stupně zkoušek se totiž liší právě v obtížnosti provádění zdánlivě téměř stejných cviků. Principy práce záchranných psů se totiž navzájem velmi podobají a jen zkušený rozhodčí je schopen je při zkouškách dostatečně rozlišit. Navíc je jeho povinností v zájmu objektivního posouzení stupně vycvičenosti konkrétního jedince co nejvíce eliminovat vlivy domácího prostředí. U nezkušeného posuzovatele může právě důkladná znalost domácího prostředí velmi zkreslit rámcový obraz výkonu psa a někdy zcela zamlžit klíčové nedostatky v jeho výkonnosti. Právě proto v rámci maximální objektivity pořádají v K9 Rescue CZ zkoušky vždy v prostředí pro psy zcela neznámém, ve kterém se prověřovaní psi ještě nikdy nepohybovali. Jedná se sice o velmi technicky náročný, ale pro posouzení nesmírně důležitý prvek, který má obrovskou vypovídací schopnost. Pro zkoušky vyšší úrovně by měl být naprostou samozřejmostí, pro praxi skutečně nezbytný. V tomto aspektu se právě záchranářský výcvik diametrálně odlišuje od ryze sportovního pojetí zkoušek všestranného výcviku, při nichž se intenzívním tréninkem v prostorách plánovaných zkoušek snaží psovodi o co nejpřesnější provedení všech předepsaných výkonů. U záchranářských výkonů se ale nejedná o absolutní přesnost provedení, ale o zjištění úrovně vrozených a výcvikem nadále systematicky rozvíjených vloh. Zdánlivě se tento požadavek jeví jako důležitý pouze pro posuzování zkoušek nejvyšších stupňů, ale opak je pravdou. Právě u vstupních zkoušek začátečníků je tento úhel pohledu nejvíce potřebný. I předpis zkušebního řádu přímo rozhodčímu přikazuje citlivý přístup, jeho hlavním úkolem u vstupních zkoušek je zodpovědný verdikt o tom, zda předvedený pes je či není „schopen budoucího záchranářského výcviku“. Tím jsou vstupní zkoušky stavěny do výlučně jiné pozice, než všechny ostatní, které se již liší v jednotlivých stupních pouze v obtížnosti provádění.
K9 Rescue CZ pořádala tentokrát vstupní zkoušky na okraji Prahy, poslušnosti v prostorách velmi hezkého areálu ZKO Křenice, stopy na nedalekých čerstvě posečených loukách a speciální cviky ve Zlaté. Tři úspěšní psovodi se závěrem mohli radovat ze splněných podmínek zkoušky ve známkách „dobrá“ a „velmi dobrá“. Akce byla naprosto brilantně připravena vedoucím zkoušek Radkem Kučerou s pomocnicemi Alenou a Ilonou, kterým kromě výrazného pochvalného mručení patří především srdečný dík všech zúčastněných.