VETERINÁRNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PET-MEDIC

Funguje na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje podobně jako záchranná služba pro lidi.

Hlavní náplní naší práce je odborná první pomoc na místě události, následný převoz pacienta sanitním vozem s odbornou posádkou v doprovodu majitele zvířete a předání pacienta na urgentním příjmu veterinární kliniky nebo nemocnice.

AKUTNÍ VÝJEZDY

Pokud je po telefonickém rozhovoru naším dispečinkem zdravotní stav pacienta vyhodnocen jako akutní nebo pokud je na akutní stav byť jen podezření, vyjíždí posádka okamžitě, dojezdové časy se pohybují podle místa zásahu a hustoty provozu v rozmezí 5 – 20 minut. Na místě posádka provede základní vyšetření pacienta, zajistí celkovou stabilizaci, v případě zranění samozřejmě pacienta ošetří, zastaví krvácení apod, pokud se jedná o pacienta se selháním krevního oběhu a zástavou srdce provede posádka resuscitaci KPR a pokud je to nutné i během následného převozu.

U všech akutních převozů si z místa zásahu telefonicky zajistíme urgentní příjem na veterinárním pracovišti, které informujeme o stavu pacienta, povaze onemocnění nebo zranění a časem dojezdu. U tohoto typu výjezdů většinou rozhodujeme sami na jaké pracoviště pacienta odvezeme, jednak z hlediska vzdálenosti, denní nebo noční doby a v neposlední řadě podle vybavenosti veterinárního pracoviště a také podle specializace sloužícího lékaře. To znamená například že pacienta s frakturou vezeme ortopedovi a pacienta se srdečním selháním internistovi…

Současně musíme přihlédnout k faktu zda stav pacienta vyžaduje hospitalizaci. Vzhledem k našim znalostem jednotlivých pracovišť a lékařů není problém si zajistit příjem na odpovídající klinice či nemocnici.

 

NEAKUTNÍ VÝJEZDY

Neakutní výjezd je takový, kdy zcela evidentně pacientovi nehrozí bezprostřední ohrožení života. Po domluvě s naším dispečinkem je situace vyhodnocena a je Vám sdělena doba příjezdu sanitky. Dojezdový čas se pohybuje podle místa zásahu a hustoty provozu v rozmezí 15 – 45 minut. Posádka na místě také provede základní vyšetření pacienta, v případě menších zranění tato ošetří a odveze pacienta na veterinární pracoviště buď dle Vašeho požadavku nebo dle našeho uvážení, vše podle vzájemné domluvy. I tyto případy ohlašujeme předem z místa zásahu, nemůžeme ale zajistit přednostní právo ošetření, pořadí pacientů určují lékaři na veterinárním pracovišti dle závažnosti stavu, objednání apod.

 

PLÁNOVANÉ PŘEVOZY

Jedná se o předem objednané převozy na ošetření, na převaz, na kontrolu, po operaci apod.  Tyto převozy je lépe objednat den (možno i více dní) předem,  pak už není třeba nic ověřovat a budete mít v přesně domluvenou hodinu přistavenu sanitku buď domů nebo na veterinární pracoviště přesně podle telefonické dohody. Pokud se takovýto výjezd předem neobjedná, budeme se Vám také snažit vyhovět, ale může se stát, že budete na sanitku čekat. Objednávkou se tomu dá lehce předejít.

 

VÝJEZDY S LÉKAŘEM DO BYTU

Tato služba se nepoužívá v případě akutních stavů pacienta (masivní krvácení, dušnost, bezvědomí, kolapsové stavy, záchvaty, mnohočetná poranění). V těchto případech je nutné rychlé základní ošetření pacienta posádkou vozu RZP a převoz pacienta do nemocnice k dalším vyšetřením (RTG, SONO, EKG apod.) a zákrokům (chirurgie). Léčení doma je možné jen v určitých případech, kdy není potřeba rozšířená diagnostika. To znamená například drobný úraz apod.

Tato služba využívá hlavně pro euthanasie zvířátek v domácím prostředí.

 

PŘEVOZY PACIENTŮ BEZ MAJITELE

Naše služba je schopna zajistit kompletní servis v případě Vašeho onemocnění  nebo zaneprázdněnosti. Pacienta si u Vás vyzvedneme, absolvujeme s ním všechna vyšetření a ošetření, z místa Vás v případě složitějších zákroků  telefonicky informujeme nebo zprostředkujeme telefonát s ošetřujícím lékařem a následně pacienta odvezeme domů, předáme Vám přesné instrukce ohledně léčby, použitých léků, jejich dávkování, další kontroly a zacházení s pacientem.

 

EUTANASIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Tuto službu poskytujeme 24 hodin denně v nonstop provozu.