V každém odvětví lidské činnosti by měla být stanovena pravidla, vyjadřující stupeň úspěšnosti. Jsou motivující a přinášejí pocit uspokojení z dobře vykonané práce. 

Výkonnostní třídy a vyznamenání

Výkonnostní kvalifikace psovodů se v organizaci K9 Rescue CZ dělí na část „praktickou“, oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích, a část „sportovní“, oceňující úspěchy soutěžní.

PRAKTICKÁ ČÁST

Za úspěšný praktický zásah s vlastním psem vedoucí k přímé záchraně lidského života může vedení K9 Rescue CZ udělit psovodovi nejvyšší vyznamenání

ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ

SPORTOVNÍ ČÁST

Při udělování výkonnostních tříd je u jejich stupňů stanoven obrácený postup, než u zkoušek z výkonu. Výkonnostní třída 3. stupně je tedy nejnižší, následuje vyšší 2. stupeň a posléze 1. stupeň. Psovod, který je držitelem 1. stupně výkonnostní třídy, může být při mimořádném vítězství v soutěži oceněn nejvyšší Mistrovskou třídou s titulem Mistra sportu.

III. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována na základě osobního splnění deseti záchranářských zkoušek. V tomto počtu musí být obsažena některá postupka, tj. absolvování prvního až třetího stupně libovolného záchranářského směru, s jedním psem.

II. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována po složení 20 záchranářských zkoušek. V tomto počtu musí být obsažena postupka v sutinových záchranných pracích a navíc musí soupis složených zkoušek zahrnovat dva různé záchranářské výcvikové směry v nestanoveném poměru.

I. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA vyžaduje osobní složení 30 záchranářských zkoušek a další, tedy druhou postupku, tzn. absolvování 1. až 3. stupně zkoušek v některém dalším záchranářském výcvikovém směru.

MT – MISTROVSKÁ TŘÍDA (s udělením titulu Mistr sportu) jako nejvyšší kvalifikační ocenění ve sportovní záchranářské kynologii je udělována psovodům z řad držitelů 1. VT za mimořádný výsledek (vítězství v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů). Udělení této třídy není nárokové, ale při jejím udělení opravňuje držitele po absolvování tří hospitací k posuzování výkonů záchranných psů, tedy k plnění funkce rozhodčího.

O udělení kterékoli výkonnostní třídy rozhoduje vedení K9 Rescue CZ na základě návrhu hlavního výcvikáře organizace.

ŠAMPIONÁT 

Při akcích podle nejvyšších stupňů zkoušek může rozhodčí na základě umístění ve známkách „výborná“ nebo „velmi dobrá“ udělit vítězi certifikát CACT, tj. „čekatelství šampionátu ve výkonu záchranných psů“. Získáním tří certifikátů CACT splňuje pes podmínky k udělení a obdrží titul „Šampiona ve výkonu záchranných psů“. Udělení čekatelství šampionátu CACT není nárokové, záleží na zadání posuzujícího rozhodčího nebo může vzejít z porady přítomných rozhodčích.

PŘEBOR K9 RESCUE CZ

Přebor (mistrovství) jako každoroční vrcholná soutěž záchranných psů v organizaci K9 Rescue CZ probíhá podle nejvyšších požadavků zkušebního řádu K9R nebo IPOR. Pokud je soutěž interního charakteru, jedná se o přebor. Pokud je otevřena i pro účastníky z ostatních záchranářských organizací, jedná se o mistrovství. Vítězem mistrovství (přeboru) s titulem „Mistr K9 Rescue CZ“ se stává jednotlivec s nejvyšším dosaženým součtem bodů ze všech předepsaných disciplín. Pokud je již držitelem 1.VT, může mu být rozhodnutím vedení K9R přiznána mistrovská třída s titulem „Mistr sportu“. Udělení titulu ale není nárokové a pro jeho zadání nejsou přípustné žádné výjimky.