CROCO DUNDEE CIDABRO
Modré štěňátko Crossík se stalo historicky prvním australským honáckým psem, který mi řízením Osudu vstoupil do života. Nezbývá než říci: Díky Bohu za to… 

Po dlouhé životní sérii mých boxerů byl tento aussie pro mne něčím absolutně jiným, neznámým a dosud zcela nepoznaným živlem. Byl i prvním australanem-záchranářem v celé České republice a velmi málo vídaným plemenem i na mezinárodních kolbištích. Všichni kolegové tehdy s napětím čekali, jestli nebyla má volba neznámého plemene po odborné stránce unáhlená a jestli byla dostatečně prozíravá, jestli je vůbec plemeno australského honáckého psa schopno plnit náročné požadavky záchranářského výcviku. Cross mě ale svými povahovými kvalitami a výraznou schopností obohatit naše společné soužití o nepřebernou škálu fantastických prožitků, velmi rychle přesvědčil, že nejen volba nového plemene byla krokem správným směrem, ale že i konkrétní výběr tohoto štěněte z vrhu byl velmi šťastný. 
Od příchodu uličnického štěňátka přes řadu úspěšných startů při zkouškách a dvojí vítězství na mistrovství ČR záchranných psů, exteriérové výstavní ocenění až po titul Championa ve výkonu záchranných psů ČR leží deset velmi šťastných produktivních let naší výkonově aktivní společné cesty životem. Cesty, protkané sice někdy hodně těžkými okamžiky, většinou způsobenými nepřejícími lidmi, ale převážně naplněné společnými chvílemi vrcholného štěstí. Deset nekončících let cesty v nádherné symbióze člověka a psa. Mým přáním byla ještě dlouhá zasloužená odpočinková léta a i toto přání bylo splněno. Upřímně děkuji Bohu, že dopustil, aby mi na nevídaných osmnáct let vstoupil do života skutečný Pan Pes…