Návštěvní obliba zahraničních závodníků se v České republice zvolna přelévá na cvičiště Zetoru v Brně, kde nacházejí stále více pozitiv.

Přes těžko pochopitelnou neúčast členů jiných tuzemských organizací přivítala ředitelka soutěže Jolana Kaplanová na cvičišti Zetoru Brno za pořadatelskou KZJ dvojnásobek závodníků oproti Intercupu Humanity, druhé akci IRO, výjimečně letos povolené na území ČR. Každá členská země má totiž podle regulí právo jen na jednu akci pod záštitou IRO, tedy bez nákladů na rozhodčí a dokonce s finanční odměnou za každý splněný limit zkoušky. A dlužno říci, že všichni závodníci byli prostředím, organizací, terény i celkovým zajištěním akce na Zetoru doslova nadšeni. Slunečné počasí, přes vyloženě nepříznivou předpověď, vyšlo na jedničku, takže pocity ze skvělé soutěže ještě umocnilo. Slovinka Mirka Nečak posuzovala práci psů všech stupňů na ploše, Jarda Sedlák všechny poslušnosti a Rakušan Gerd Thanner řídil práci v sutinách. Zříceniny Ergonu nejsou nijak mimořádně obtížné, pouze kladou určité nároky na pohyb. Ten je ale pro záchranné psy základním požadavkem, takže jim nemohl dělat žádný problém, už vzhledem ke značnému počtu velmi pohyblivých malinoisů. Zkušený rozhodčí si dokázal brilantně poradit i se závodnicí, která chtěla těžit ze znalosti úkrytů pomocníků. Prozradilo ji přímé směrování psa do inkriminovaných míst, což by si mohlo běžně vyžádat oficiální „napomenutí“, podmíněné srážkou bodů. Rakušan Thanner však svoji krajanku nechal pracovat bez připomínek a přes nález všech tří osob ji nekompromisně ohodnotil 135 podlimitními body. Jeho tvrdý verdikt „absolutně nehodlám tolerovat existenci žádných unfair informací“ jakoby dával příklad některým českým rozhodčím. Každopádně by měl být ale hlavně mementem těm psovodům, kteří těchto praktik dost často zcela bezostyšně využívají.
Disciplína poslušnosti se těšila obrovskému zájmu tuzemských i zahraničních diváků po celou dobu provádění. A nebylo ani divu, byly k vidění skutečně skvělé sestavy, zejména v podání již zmiňovaných malinoisů, ale i mnoha jiných plemen. Zcela evidentní je fakt, že živá a přesná chůze u nohy je absolutně tím nejzákladnějším cvikem, určujícím kvalitu celé disciplíny. Nejvíce však početné diváky rozjásala domácí stafbulka Jirky Guňky ziskem absolutně nejvyšší hodnoty 100 bodů. Sice „jen“ v kategorii E, ale s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o první zkoušku v životě tohoto mladého psovoda, šlo jistě ve spojení s 96 body v sutině o skvělý výsledek. Splnit zkoušku na výborně se často nepodaří ani velmi zkušeným psovodům. Nesplněné cviky se na akci téměř nevyskytovaly, pouze snad s výjimkou několika málo dlouhodobých odložení. Běžnými ztrátami se zde projevovaly nejčastěji překusy aportů, podporované až přehnanou dychtivostí, ze které také většinou pramenila i řada dalších drobných ztrát. Celkový dojem z poslušností byl tentokrát opravdu vynikající, a to včetně domácích účastníků. V Brně zkrátka poslušnosti umějí. Krásnou tečkou byl i vydařený společenský večer, který byl zároveň oslavou osmdesátin legendárního stopaře Jarečka Smahela, ověnčeného titulem mistra světa z Finska. Velmi dojemná je nejen jeho nezdolná vitalita, ale i úcta všech kolegů z KZJ, kteří mu ji ze srdce přejí a neskrývaně i trošku závidějí jeho duševní svěžest. Celá brněnská akce si rozhodně zaslouží to nejvyšší ohodnocení a není divu, že přítomní funkcionáři IRO, včetně prezidenta Markuse Bocka, vážně uvažují o umístění některých významných akcí právě sem. Předseda KZJ ČR Pavel Job a řada dalších velmi obětavých členů jeho organizace si toto ocenění na mezinárodní úrovni jistě plně zaslouží…