Před několika lety záchranářský úzus obsahoval fyzickou zátěž v plné šíři členské základny. Povinností byly např. prověrky vytrvalosti vrcholící Železným psovodem.

Jednou z nejoblíbenějších akcí roku byla vždy Air Fresh prověřující v několikadenní zátěži pracovní schopnosti zúčastněných psů. V této tradici stále pokračují některé akce K9 Rescue CZ, které citlivě spojují aktuální výcvikovou úroveň každého jedince s náročnou zátěží, ale vždy ve velmi atraktivním přírodním prostředí. Jedno z klukovských přání mnoha romantiků již dlouhá léta táhlo do kraje jezer, opěvovaných trampy, tuláky a filmaři, do přírodního ráje po stopách apačského náčelníka Vinnetoua. Vedení spolku K9 Rescue CZ nabídlo poznání opěvovaných Plitvických jezer jako součást zátěžové akce roku 2019. Šestidenní velikonoční Air Fresh dokázala opět naplnit původní poslání akcí tohoto druhu vrchovatou měrou. Dechberoucí scenérie přírody krasového vápencového podloží v kombinaci s vodními kouzly tvořenými neuvěřitelným množstvím vodopádů v tyrkysovém souboji nebes a vody nemůže nikdy zevšednět. Člověk ani nemusí být ortodoxním trampem anebo romantikem tělem i duší, aby byl dokonale uchvácen krásou přírody, aby okouzlení dílem matky Přírody ve spojení se smečkou nejoblíbenějších psích parťáků v něm trvale zanechalo stopy na duši. Vnímavý člověk si zde naplno uvědomí i fakt, že ničení přírodních krás patří k největším vandalismům světa. Příroda je bez jakýchkoli diskusí naším největším bohatstvím, které jsme povinni všemožně chránit pro budoucí generace. Ale chorvatské Plitvičky s dalšími čarokrásnými místy, jako je např. Slunj připomínající Český Krumlov, byly obsahem až druhé poloviny Air Freshe, jejíž první část byla věnována Slovinsku s centrem IRO zkoušek v KD Obala. Vysoké teploty evokující léto v plném rozpuku rozhodně nepřipomínaly duben a některým startujícím psům působily částečné problémy.

Ve velmi příjemném prostředí KD Obala ve slovinském Koperu na břehu Jaderského moře v nabitém programu IRO zkoušek proběhly tři dny plně prosycené sluncem, slaným vzduchem a štěkotem 70 psů převážně z jihu Evropy. Českou řeč bylo tentokrát možno slyšet pouze v blízkosti skupiny K9 Rescue CZ, jejíž členové sem přijeli podrobně zhlédnout především zákulisí náročných mezinárodních akcí, aby si včas před jejich pořadatelstvím plně vyjasnili některé provozní detaily. Právě v této spřátelené organizaci bylo důvěrné seznámení s veškerými podrobnostmi akce ve všech třech disciplínách – v poslušnosti, ale hlavně v plošných a sutinových pracích, rozhodně k nezaplacení. Naprosto intimní seznámení s průběhem akce, probíhající jako jedné z prvních podle inovovaného řádu IPOR, by mělo maximálně napomoci k odstranění nejasných a poněkud skřípajících míst v dosud neustálených názorech z poslední doby.
Pro modré záchranáře z Čech však byla nejdůležitější možnost kvalitního tréninku a především pak příležitost podrobně se seznámit s organizací mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni. I to byl jeden z hlavních bodů akce, seznámit se dokonale s organizačními i výcvikovými detaily včas před jejím pořadatelstvím. Díky kontaktům z loňského roku a účasti českého rozhodčího v sestavě bylo tohoto cíle bezezbytku dosaženo. Přístup do terénů plošných i sutinových prací dovolil českým psovodům seznámit se dokonale nejen s prostředím, ale i prací a taktikou některých zahraničních reprezentantů. Praktické školení par excellence. Pozorování psovodů z jižní části Evropy přineslo i řadu poznatků mimo zkušební řád, kterým je ale velmi žádoucí se v tréninku intenzívně věnovat. Kromě fyzické kondice, se kterou velmi dobře koresponduje současný návrh výcvikáře na znovuzavedení kondiční prověrky s vytrvalostí, je na prvním místě požadavek snášenlivosti psů nejen s lidmi, ale hlavně mezi sebou. Vzpomínám na historicky první české záchranářské zkoušky 1974 v Českém Krumlově, kde prvním počinem rozhodčího Igora Zbirovského po zahájení akce byl příkaz k uvolnění všech psů z vodítek a jejich postupné přivolávání. V zahraničí je volný společný pohyb všech psů naprosto běžnou záležitostí a na dobrých cvičištích u nás začíná být také. Co může být větším důkazem tolerance a neagresivity, která je základním požadavkem na každého psa záchranáře?
Již od začátku letošního roku mám neustále sílící pocit, že pro K9 je mimořádně příznivý. Právě proběhlá Air Fresh je svým fantastickým a naprosto nezapomenutelným průběhem dokladem nadpozemské přízně odněkud z míst, o kterých se člověku často jenom zdá. Asi je ale potřeba někdy jít možnostem trochu naproti. Je velká škoda, že se této akce nezúčastnili někteří další členové, její náplň nebyla nijak vymezena. A nemohu zapomenout na srdečné poděkování Radkovi a Iloně za pečlivou přípravu akce, která se právem zařadila k těm doslova nezapomenutelným…