Mezinárodní kynologická záchranářská organizace IRO (International Search and Rescue Dogs Organisation) řídí výcvikovou činnost záchranářských kynologů na všech kontinentech podle regulí mezinárodního zkušebního řádu IPO-R.

IRO Office, Moosstrasse 32, 5020 Salzburg, Austria

IRO zastupuje 124 národních pátracích a záchranářských organizací kynologů ze 42 zemí světa. Nové doplněné znění mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, který byl naposledy inovován v roce 2012, se v současně platné podobě schvalovalo na slavnostním plénu IRO při příležitosti oslav 25 let existence této mezinárodní organizace v německém Mnichově v červnu 2018. Po proškolení všech mezinárodních rozhodčích kompetentních k posuzování výkonů psů podle zkušebního řádu IPO-R k 1.1.2019 uvádíme zde jeho plné znění. V České republice je členy mezinárodní organizace IRO pět organizací, které jsou oprávněny pořádat nejrůznější akce a zkoušky podle tohoto zkušebního řádu.

Organizace v ČR začleněné v IRO:

Sirius z.s. se sídlem v Brně, v Poodří a v Pardubicích
ZBK JmK z.s. se sídlem ve Vlčnově a v Brně
K9 Rescue CZ z.s. se sídlem v Českých Budějovicích
KZJ ČR z.s. Kynologická záchranná jednotka se sídlem v Brně
SZBK ČR z.s. Svaz záchranných brigád se sídlem v Žatci

Z České republiky jsou na seznamu IRO čtyři mezinárodní rozhodčí, kteří jsou oprávněni posuzovat zkoušky, soutěže, přebory a kvalifikační atestace pro praxi podle zkušebního řádu IPO-R na základě delegací kanceláře IRO kdekoliv ve světě. Pro rok 2020 jsou v celosvětovém plánu akcí IRO svěřeny do ČR pouze jedny zkoušky, které proběhnou v pořadatelství K9 Rescue CZ ve dnech 9.-11.10.2020 v areálu Londonka.

Mezinárodní rozhodčí IRO v ČR:

Daniel Sedlák, Český Krumlov
Pavel Šabacký, Brno
Jaroslav Sedlák, České Budějovice
Vilém Babička, Duchcov


ZKUŠEBNÍ ŘÁD IPO-R PLATNÝ
OD 1.1.2019 

IPO-R 2019 KOMPLET