Téměř všichni záchranářští kynologové se v zimním čase věnují lavinovému výcviku. Přesto většina z nich i po několika letech nemá o práci skutečných lavinových psů ani potuchy.

Samozřejmě každý kolektiv se specializovaným směrům (laviny, voda) věnuje pouze v rámci svých možností, podle podmínek, které jim vedení dokáže zajistit. A pochopitelně především odbornou úroveň tohoto výcviku, protože jinak se sebenákladnější výlet do hor nebo k moři stává pouhou rekreací za přítomnosti psů. I v začátečnické úrovni je odbornost vedení výcviku nesmírně důležitá. Může se třeba nenápadně projevit v získání chuti do práce v hlubokém sněhu u psa s krátkou srstí, který se této činnosti zpočátku vyhýbá. U vyšší úrovně výcviku se projeví především v metodice postupu od vyhledávání osob pod vrstvou několika centimetrů až po klasické horské záhraby v hloubce dvou a více metrů. To už jsou výkony hodné lavinářské psí maturity, o nichž mohou členové Horské služby vyprávět celé hodiny. Práce těchto psů je obdivuhodná a není divu, že při hovorech o „lavinovém“ výcviku mimo horské masivy ve sněhových pokrývkách několika centimetrů vyvolává u jejich psovodů pobavený úsměv. Většina těchto „lavinářů“ totiž vůbec netuší, jaká záludná úskalí při práci v lavinách zgruntu ovlivňují práci psů a psovodů Horské služby. Velmi si proto vážíme spolupráce s nimi a jsme nesmírně vděčni za otevřenost, se kterou nám při společných trénincích sdělují své poznatky a letité zkušenosti.

Do hřebenů Krkonoš se mohou vydat jen ti nejzdatnější a nejzkušenější psovodi.

I letošní březen přinesl členům K9R jako každý rok v Krkonoších fantastický pobyt na horské chatě Velveta s výcvikovými požadavky, odpovídajícími věku a zkušenostem zúčastněných psů. Více než dvacítka psovodů tak položila u psích juniorů pevné základy práce v náročných horských podmínkách a družstvo zkušenějších se mohlo vydat i do hřebenovky s podmínkami vyšších lavinových prací. Lehký smutek z konce jedné idylky byl následně poněkud vyvážen dohodou o blízké existenci dalších obrovských výcvikových možností, které se před psovody K9 Rescue CZ právě otevírají a v budoucnosti rýsují velmi slibné perspektivy. To je pro všech třicet šest členů spolku samozřejmě ta nejlepší vize a všem, kteří o její realizaci aktivně usilují, patří dík a uznání. Momentálně však současné největší poděkování si zasluhují hostitelé K9 Lucka Obranská a Karel Novák, kteří měli jako vždy na pohodové a úspěšné krkonošské misi lví podíl. I když se s nimi nevidíme každý měsíc, zcela jasně opět prokázali, že patří k nejplatnějším členům kolektivu. Takže ještě jednou – upřímné poděkování, horalé…

Do hloubky záhrabu 2,8 m se každý účastník soustředění vždycky neodváží. Všechna čest těm, kteří funkci figurantů výborně ovládají a ochotně se jí vždy ujímají. Na základě jejich obětavosti a zkušenosti roste úroveň vycvičenosti psů velmi rychle.