Dva roky boje s coronavirem vytvářejícím stále nové a nové mutace jsou unavující. Celosvětově je záchranářská kynologie v jakémsi stavu hibernace, což také není příliš perspektivní.