Síla každého kolektivu spočívá v soudržnosti a toleranci, ale zároveň i v sebekritickém poznání vlastních chyb a omylů na základě demokratické diskuse. 

Stránka aktuálních informací z dění spolku K9 Rescue CZ často s dopadem na širší kynologickou veřejnost. Cílem je prezentace informací přispívajících ve svém důsledku především ke zlepšení situace v informovanosti a v komunikaci mezi záchranářskými kynology. Inovované vedení K9R přistupuje po volbách v lednu 2020 ke všem aktivitám spolku s naprosto otevřeným hledím a s maximální korektností. Při vědomí faktu, že sice „žádným pomluvám nelze účelně čelit“, věříme i dalším pravidlům, že „boží mlýny melou pomalu ale jistě“ a především že „pravda vítězí“. K nejefektivnějšímu řešení problémů přispívá především přístup „zametení před vlastním prahem“, kterým se chceme nadále řídit. Naším hlavním cílem je nelhat, nezávidět, jít životem rovně a umět odpouštět.