Děti jsou budoucností nejen národa, ale i každé organizace, ve které se jim kvalifikovaně věnují. Organizace K9 Rescue CZ pracuje systematicky s dětmi, ze kterých cíleně vytváří funkční Junior-tým.

Pod vedením zkušených instruktorek jsou děti nejen při ukázkách výcviku, ale přímo při aktuálních trénincích záchranných psů, seznamovány především se zásadami správného přístupu ke psům v běžných životních situacích. Po osvojení základních zásad vhodného chování nejen k nim, ale prakticky ke všem živým tvorům, je možno přistoupit k počátkům záchranářského výcviku. Škola hrou je dětem vrozena a velmi rády se jí podřizují. Postupem času může být Junior-tým vhodnou líhní teenagerů s výrazným zájmem o vzdělávání zdravotnického nebo veterinárního směru. Zkušenosti z mnohaletého působení lektora Jihočeské univerzity Jaroslava Sedláka potvrzují vysoký zájem studentů sociálně zdravotní fakulty o kynologii obecně a prioritně i o práci se záchrannými psy.