SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ

Pro neziskovou humanitární organizaci K9 RESCUE CZ je každý sponzor bez ohledu na výši jeho pomoci subjektem, který vidí daleko dopředu a není spoután jen komerčním přístupem k existenci své firmy. Jsme nesmírně vděčni za každý poskytnutý příspěvek, uvědomujeme si plně, že i více malých dárců může dokázat společně velkou věc. Naši členové fungují na základě osobní touhy pomoci bližním prostřednictvím výcviku záchranných psů, kterému zasvětili celý svůj život, a pracují bez nejmenšího nároku na jakoukoliv odměnu. Jejich největší odměnou je zachráněný lidský život…

Za velmi významný přínos chodu organizace považujeme především dary poskytnuté za účelem zvýšení možností úspěšných zásahů našich členů, jako byla elektrocentrála, motorová pila a především pak nafukovací člun. Bez jeho existence bychom nemohli zasahovat při pátrání po pohřešovaných osobách ani uskutečňovat tréninky v oblasti vodních prací.

Členové dobrovolnické organizace K9 RESCUE CZ velice děkují všem sponzorům za poskytnuté příspěvky a dary, zvláště v současné době při budování výcvikové základny. Bez těchto darů bychom nemohli fungovat na potřebné úrovni. Děkujeme, děkujeme…