Zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu IPOR proběhnou v pořadatelství z.s. K9 Rescue CZ v neděli 21.6.2020 od 9.00 hodin v areálu Londonka (Rapšach, Velký London 13) v rozsahu sutinových kategorií RHT V a RHT A a plošných prací RHFL V a RHFL A. Přihlásit se mohou i nečlenové K9R přihláškou uvedenou v záložce na email jase@zachranari.cz do uzávěrky 13.6.2020.

Zatím jsou přihlášeni:

Persi z Milberku RHT A, N
Ela bpp RHTA, N
Harry bpp RHT V, N
Annie bpp RHT V
Any Storytelling RHT A
Lisa Firehillborder RHT V
Illy bpp RHT V
Boss bpp RHT V
Lex bpp RHT V
Sheini bpp RHT V