Galerie fotografií z nejrůznějších kynologických akcí bývají na internetových stránkách většiny kolektivů často těmi nejnavštěvovanějšími. Měly by každopádně vždy přinášet ucelený pohled na proběhlou akci a dostatečně dokumentovat její náplň a průběh. 

Pýchou každého dobrého dokumentaristy by měl být sice stručný, ale ucelený akční záznam účasti každého přítomného člena. Samozřejmě by měl přinášet ve zkratce i zachycení všech důležitých úseků činnosti na zaznamenávané akci. Ještě větší vypovídací schopnost v detailech soutěže nebo tréninku mají samozřejmě videozáznamy. Bývají nejoblíbenějším médiem pro zachycení neopakovatelných a často naprosto nevratných situací a zážitků. Dalším důležitým úsekem činnosti kolektivu je zachycení a prezentace zpráv v ostatních médiích, především pak v tisku.