Léty ověřená zkušenost mnoha kolektivů prozrazuje, že na práci není lidí nikdy dost, vždycky je mnohem více konzumentů, než obětavců, ochotných přiložit ruku k dílu.

Posmutnělá krása podzimní přírody integrovaná objevitelským úsilím léta opuštěných objektů přináší nepřebernou škálu malých dobrodružství. Pod nánosy prachu a dvanácti let opuštěné samoty jsou ukryty malé poklady historie, které přinášejí svým objevitelům pestré zážitky. Netušené možnosti odkrývaných prostor postupně přinášejí dosud nevídané vize využitelnosti, přestože jejich původní poslání bylo zcela odlišné. Společná pracovní činnost dokáže stmelovat kolektiv nevídanou měrou. Společné diskuse nad přicházejícími denními problémy přinášejí soulad a porozumění i v dosud netušených oblastech. Navíc dokončený výsledek každého pracovního nasazení přináší při ohlédnutí často dosud nepoznaný pocit zadostiučinění a hrdosti nad dosaženým dílčím výsledkem.

   

Kdo nikdy nevytvářel určité hodnoty výstavbou, přestavbou či předělávkou budov nebo jiných projektů, těžko pochopí nadšení z dílčích výsledků, jako je oprava střechy, přívod vody, její následný ohřev, instalace elektřiny, zavedení tepla, zprovoznění odpadů či úklid dvanáctileté špíny a prachu s likvidací mnoha tun odpadků. Fyzicky náročná dřina má historicky mnoho podob, jednou z těch nejznámějších byla vyčerpávající dřina galejníků přikovaných k veslům. Dobrý kolektiv ale neváhá svou dobrovolnou dřinu za pomoci osobních věcných darů označit jako Galeje a s humorem odvést podobně vyčerpávající aktivitu ve prospěch celé organizace. Vidina postupné úspěšnosti se každým galejním dnem zhmotňuje do ideální vysněné představy.

   

Základní a absolutně nenahraditelnou hřivnou rekonstrukce budoucího výcvikového areálu však stále zůstává nádherná okolní příroda, lesy, louky a vodní plochy pískoven Třeboňské pánve s kouzelnou říčkou Dračicí a pískovými dunami. Symbolickým aspektem soužití s přírodou zůstává fakt, že téměř při každém příjezdu k areálu dochází k setkání s některým v civilizaci dávno neviděným přírodním obyvatelem. Sojky, datli, žluny i žluvy, sovy či jiní mohutní dravci zastupující ptačí říši, netopýři, zajíci, srny, lišky, jezevci a dokonce i statný samec kočky divoké, vysoká i černá zvěř se stávají vzácnými a obdivovanými sousedy při každém pobytu v tomto srdci fantastické přírody.