Rok poznamenaný invazí covidu 19 byl citelně ochuzen o fotografické záznamy.