Československá a česká kynologie rozhodně nikdy neměla ve svém středu přebytek tak významných osobností, jako byl její mnohaletý funkcionář na všech úrovních, pan Ferdinand Ritter.


Ferda Ritter †3.10.2018

Kromě kvalifikace rozhodčího výkonu pro všechny zkušební řády platné na našem území bylo jeho nejdůležitějším postem předsednictví krajského kynologického orgánu, který zodpovědně a bezchybně vedl dlouhou řadu let. Jeho přínos byl nejen vysoce odborný, ale i společenský a v rámci kynologie i všestranně mezinárodní. Jeho brilantní znalost angličtiny i němčiny jej bezkonkurenčně nominovala do dlouhé řady mezinárodních jednání a do pozic šéfů reprezentací ve sportovní i záchranářské kynologii. Jako jeden z nejvýznamnějších odborníků se zúčastňoval nekončící řady mezinárodních pracovních jednání při výstavbě porevoluční struktury české kynologie a jejího začlenění do světového dění. Na základě vlastních zkušeností z výcviku psů byl zářným příkladem funkcionáře, který se za všech okolností dokázal orientovat v kynologické problematice a zároveň nevtíravým a vysoce taktním způsobem za všech okolností propagovat úroveň české kynologické školy. Při mých začátcích byl nejen mým nedostižným vzorem jako rozhodčí, ale i v pozdějších letech naprosto nenahraditelným spolupracovníkem v mezinárodní komisi při tvorbě mezinárodního záchranářského zkušebního řádu. Považoval jsem vždycky za osobní poctu, když jsem mohl s ním po odborné stránce spolupracovat, jak při posuzování nejrozmanitějších akcí, tak při řešení problémů. Pro svou slušnost a taktnost při jednáních, ale vždy podloženou dokonalou znalostí projednávaných problematik, byl řadu let nejrespektovanějším českým funkcionářem v oblasti IRO i FCI. Pro tyto lidské vlastnosti, tolik chybějící mnoha současným funkcionářům ve sportovní i záchranářské kynologii, zůstane pan Ferdinand Ritter nehasnoucí hvězdou světového kynologického nebe. Čest jeho památce!