Kynologové na celém světě se při prezentacích na akce musí prokazovat Pracovní knížkou předváděného psa. Není předepsána jednotná kniha, ale bez tohoto dokumentu se pes nemůže zúčastnit žádné akce od nejnižších zkoušek až po mistrovství světa.

Do pracovních knížek jsou rozhodčí na všech kontinentech světa povinni zaznamenat výsledky psů bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost. Poskytují tedy ucelený přehled o výkonnosti každého psa po celý jeho život bez ohledu na to, v jakých oblastech zkušebních řádů se pohyboval. Výsledky jednotlivých startů se zaznamenávají v bodových hodnotách a výsledné známce, vycházející ze součtu všech absolvovaných disciplín. Každá disciplína musí být označena vlastnoručním podpisem rozhodčího, který ji posuzoval. Výsledky potvrzené mezinárodními rozhodčími jsou bezvýhradně uznávány všemi organizacemi světa.