Ať se zdál být ve svém dosavadním průběhu rok 2019 často velmi složitý a jeho dílčí okamžiky mohly působit až nihilisticky, v mé osobní bilanci se přesto opět podřídil magické trojce.

Prvním bodem této veskrze pozitivní magie byla bezesporu air fresh na jarní Plitvická jezera, jejichž návštěva můj dávný sen bohatě naplnila nezapomenutelnými přírodními zážitky. Druhým vrcholem roku byla nejen pro mne, ale i pro celou K9R, nákupní transakce výcvikového střediska s tak mohutnou perspektivou budoucího vývoje, až z ní čišel nevídaný respekt se zdravými pochybnostmi ve vlastní potenciál. A třetím vrcholem magického čísla roku 2019 se nečekaně stala původně zcela rutinní návštěva Kanady, v jejímž prodlouženém závěru však došlo k naplnění jednoho z mých vůbec největších klukovských snů, trailu do legendárních Rocky Mountains. Impozantní vrcholy tohoto pohoří protkané průzračnými vodopády říčky Athabasky, pramenící v tajícím glacieru, chytnou za srdce i mnohem prozaičtější nátury, než je osobnost rodilého trampa a celoživotního milovníka krás divoké přírody. Provincie Alberta je čistokrevnou indiánskou zemí, jejíž zvyky prosakovaly i do konání IRO akce před třemi lety, kdy jsem zde posuzoval poprvé. Rituál vonného dýmu pročišťující mysli všech účastníků sice zdaleka neměl za následek vyšší úspěšnost, ale patrně ovlivnil pozitivní přístupy všech startujících k jejich čtyřnohým partnerům. Ve všech zúčastněných týmech byl vztah ke psům neuvěřitelně pohodový a kritizovat by se snad dala pouze chvilkově menší kázeň. Psi bez ohledu na rasu připomínali šťastná a trošičku rozpustilá děcka, která s rozzářenýma očima více či méně spolupracovali se psovody v intencích zkušebního řádu. Logicky pak práce ve speciálech v lese i na sutině byla samostatná, náruživá a doslova nadšená s výborným značením nálezů. Chyby a drobné nedostatky se vyskytovaly převážně v disciplíně poslušnosti, kde často chyběly prvky evropského drilu. Stejně jako psí smečka byli i psovodi pestrou směsicí všemožných lidských ras, od Kanaďanů přes Korejce, Číňany, Američany, Inuity až po indiány domorodých kmenů Cree a Chippeway.
     
V kanadském babylonu národů a směsici řečí ze všech koutů světa je pro mne opakovaně nosným a dominujícím prvkem běžných kontaktů vstřícnost, vlídnost a přátelský přístup s ochotou pomoci každému, kdo ji potřebuje. Provandroval jsem značnou část světa a řadu let mi přišlo pro existenci cizince velmi přijatelné Švédsko, v současné době však všechny lidské aspekty mi na pomyslný emigrační trůn dosadily zcela bezkonkurenčně Kanadu. Stejný názor svým svědectvím potvrzují desítky českých rodin, žijících v nejrůznějších částech Kanady, s nimiž jsem již několikrát měl možnost hovořit. Na rušné křižovatce letů v Torontu zněla čeština na všech terminálech…

CASDDA – Canadian Search and Disaster Dogs Association

IRO Test 2019: A great success!
Held under International IRO Judge Jaroslav Sedlák, CASDDA counted 17 positive results in Area and in Rubble, including 6 V Level, 9 A level and 2 B level. In addition, 4 of our Members passed their Search component.
Although we had a few moments under the snow during our Rubble Search test, the weather was nicely cool and pleasant for our Area search. Wildlife however was very active on the testing grounds but none of the dogs seems to have been affected by it. The hides in the wilderness and in the rubble were not particularly difficult but the constant change in the wind strength and direction made the test a little challenging.
We would like to thank Judge Sedlák for his skillful judging, his good humor and his kind patience.
Congratualtions to Harvey, Tremor, Vista, Colt, Rocco, Copper, Max,Kruz, Keiko, Luna, Rags, Vox, Trigger, Harleah, Quake and Belle for a job well done!

Zkoušky v kanadské provincii Alberta se staly přirozenou třešničkou na dortu roku 2019. Vzpomínky z takových akcí hned tak nehasnou, zvláště mají-li takovou odezvu, jako právě tyto v Edmontonu. Těžko vyjádřím vděčnost a poděkování Silvii, Richardovi, Monique a Kevinovi za jejich uspořádání a skvělý průběh, ale vlastně všem zúčastněným, kteří vytvářeli nenapodobitelně fantastické ovzduší. Díky, přátelé, Thank you very much.