Kvalifikačně odborná stupnice pro záchranáře K9 Rescue CZ rozprostírá široké spektrum výkonnosti včetně citlivého ocenění úspěšnosti každého jednotlivce od začátečnické až po mistrovskou úroveň.

Držitelé Mistrovské třídy (Mistr sportu)
 
Zlatý kříž za záchranu života

Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Jaroslav Sedlák
Ms. Jaroslav Flíček
Ms. Hedvika Češková
Ms. Karel Novák
Ms. Kristýna Sedláková

 

Ms. Jaroslav Sedlák
Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Hedvika Češková
Miloš Mach

K9 národní rozhodčí

Ms. Jaroslav Flíček
Ms. Hedvika Češková
Ms. Karel Novák
Ms. Kristýna Sedláková

 
K9 mezinárodní rozhodčí 

Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Jaroslav Sedlák

Držitelé III. výkonnostní třídy

Alena Vrátná
Lucie Obranská

Denis Šumpela
Radek Kučera
Ilona Konrádová

 
Držitelé Certifikátu PJ K9

Kristýna Sedláková
Alena Vrátná
Radek Kučera
Hedvika Češková
Jaroslav Sedlák
Daniel Sedlák
Tomáš Lukš

Držitelé Chráněného korálku

Petra Michalová, Ilona Konrádová
Radek Kučera, Pavel Pelikán, Petr Prokeš
Petr Jaroš

Hedvika Češková
Ilona Konrádová
Alena Vrátná
Tamara Šumpelová

 
Státní vyznamenání Za zásluhy

Jaroslav Sedlák

Držitelé Stříbrné kotvy

Radek Kučera
Jaroslav Flíček