Kvalifikačně odborná stupnice pro záchranáře K9 Rescue CZ rozprostírá široké spektrum výkonnosti včetně citlivého ocenění úspěšnosti každého jednotlivce od začátečnické až po mistrovskou úroveň.

Držitelé Mistrovské třídy (Mistr sportu)
 
Zlatý kříž za záchranu života

Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Jaroslav Sedlák
Ms. Jaroslav Flíček
Ms. Hedvika Češková
Ms. Karel Novák
Ms. Kristýna Sedláková

 

Ms. Jaroslav Sedlák
Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Hedvika Češková
Miloš Mach

K9 národní rozhodčí

Ms. Jaroslav Flíček
Ms. Hedvika Češková
Ms. Karel Novák
Ms. Kristýna Sedláková

Držitelé II. výkonnostní třídy

Lucia Čeňková

 
K9 mezinárodní rozhodčí 

Ms. Ing. Daniel Sedlák
Ms. Jaroslav Sedlák

Držitelé III. výkonnostní třídy

Lucie Obranská
Denis Šumpela
Radek Kučera
Ilona Konrádová

 
Držitelé Certifikátu PJ K9

Kristýna Sedláková
Alena Vrátná
Radek Kučera
Petr Jaroš
Ilona Konrádová

Držitelé Chráněného korálku

Petr Jaroš
Hedvika Češková
Ilona Konrádová
Alena Vrátná
Tamara Šumpelová

 
Psovodi s atestací HZS

Lucia Čeňková

Držitelé Stříbrné kotvy

Radek Kučera

 
Státní vyznamenání Za zásluhy

Jaroslav Sedlák