JARNÍ GALEJE

V rámci očekávaných akcí na Londonce je úkolem každého soustředění K9R i řada pracovních činností, zejména v současné etapě rozšiřování trenažéru. Přestože v rámci každého výcvikového srazu je pro tuto činnost vymezen pouze čas od 14 do 16 hodin, při zapojení všech rukou se dá udělat opravdu velký kus práce. V květnu…

číst více

OSLAVA TRÉNINKEM

Víkend obsahující Světový den záchranných psů absolvovali letos členové K9 Rescue CZ netradičně intenzívním tréninkem ve výcvikovém středisku jihomoravských záchranářů. Bývalá rota Pohraniční stráže v Břeclavi přímo na rakouských hranicích se pod taktovkou zkušeného, ale hlavně velmi prozíravého vedoucího místní brigády Radka Poláka mění téměř před očima na promyšlené středisko…

číst více

ZMĚNA JE ŽIVOT

Od výroční členské schůze K9R proběhl po zdařilém lavinovém výcviku v Krkonoších již druhý pravidelný výcvikový sraz pod nově zvoleným vedením K9 Rescue CZ. Po rozhodnutí dosavadního předsedy Jardy Sedláka a výcvikářky Hedviky Češkové do dalšího volebního období již nekandidovat, přebírá výcvikové žezlo Ms. Kristýna Sedláková a pozici šéfa spolku…

číst více

VELIKONOČNÍ VYSOČINA

Akce mezinárodního zkušebního řádu IPO-R neprobíhají samozřejmě jenom ve světě, jejich varianty se odehrávají více či méně zdařilei v tuzemském prostředí. Jedna z nich se odehrála i v uplynulém svátečním víkendu na Vysočině a možno říci, že přes vysokou účast naprosto přesně a na velmi slušné výkonnostní úrovni. Ve velmi…

číst více

NA ROZHRANÍ KONTINENTŮ

V půli března 2023 již čtvrtá návštěva Turecka mě opět utvrdila v přesvědčení o upřímné pohostinnosti lidí této často přírodou těžce zkoušené země. Po krátké jízdě autem z  letiště přejíždíme nádherný visutý šest kilometrů dlouhý most přes Bospor, nejužší průliv na světě spojující Marmarské a Černé moře. Přejezdem mostu necháváme za sebou…

číst více

NÁDHERNÁ TEČKA

Sebelepší režisér by nedokázal vymyslet krásnější prostředí pro ukončení vlády Paní Zimy než takové, které panovalo na hřebenech Krkonoš při lavinovém soustředění K9R. Azurová obloha se zářícím sluníčkem vítaly v Krkonošském národním parku příchod jara 2023 na hřebenu Špindlerovky s fantastickou, místy až dvoumetrovou vrstvou sněhu. Struktura mírně lepivého sněhu…

číst více

IRO 2023

Po dvou covidových letech, kdy muselo být každoroční školení rozhodčích IRO konáno pouze pomocí počítačových obrazovek, proběhly poslední tři dny minulého týdne ve slovinské Kranji s osobní účastí mezinárodních rozhodčích z celého světa. Naprosto nenahraditelná možnost výměny zkušeností největších odborníků záchranářské kynologie v ryze přátelském prostředí je stabilně hlavním motivem…

číst více

SOUVISÍ CADAVER S ATESTACÍ?

Po svém založení se SZBK stal načas jediným dobrovolnickým spolkem v ČR, zabývajícím se výcvikem psů k vyhledávání pohřešovaných osob. V říjnu 1993 byla ve spolupráci svazu, armády a policie pozvána do Československa lektorka výcviku záchranných psů Caroline Hebbart z New Jersey na IMZ k vyhledávání cadaveru, čili lidských ostatků, v sutinovém a vodním prostředí….

číst více

ÚCTYHODNÉ VÝROČÍ

Dnešní den je pro kynology na jihu Čech významný vzpomínkou na oficiální vznik záchranářské brigády 17.2.1972 na cvičišti ZKO Svazarmu Český Krumlov. Po vzoru Záchranné brigády v Příbrami, která byla ustavena jako jednoroční  zkušební projekt Uranových dolů s cílem ověřit si opodstatnění existence profesionálního družstva záchranářů – kynologů ve firmě, byla tato…

číst více

VÝROČNÍ JEDNÁNÍ

Každé zpětné ohlédnutí v čase přináší vždycky celou řadu novinek jak v životě jednotlivců, tak celého kolektivu. I rok 2022 přinesl řadu změn, pozitivních a bohužel i negativních.. Výroční členská schůze K9 Rescue CZ proběhla podle plánu na závěr lednového soustředění v klubovně areálu Londonka v neděli 12.2.2023. Podle prezenční…

číst více