Objektivní zaznamenávání absolvovaných akcí vzápětí po jejich skončení je pro chod každého kolektivu rozhodně jednou z velmi záslužných činností.

Pro úspěšné vedení každé organizace je právě rychlý průnik všech interních i veřejných informací do celé členské základny velmi potřebný. A nejde samozřejmě jenom o odborné otázky a vysoce potřebné analýzy výkonnosti (i když ty jsou právě většinou nejdůležitější), ale i o zcela běžná zpravodajství z akcí, nějakým způsobem se dotýkajících kolektivu i celkově kynologie. Každý člen organizace má být o všech otázkách kynologie a všech souvisejících aktuálních problémech co nejpodrobněji informován. 

https://www.ecanis.cz/clanky/vite-co-je-dnes-za-den-_1177.html?pid=51

V mládí je budoucnost každé organizace. Je velmi potěšitelné, že vrozená šikovnost nových mladých adeptů záchranařiny je na velmi solidní úrovni, takže ve spojení s pracovním potenciálem jejich psů je výcviková perspektiva organizace dostatečně slibná.