Vždy jsem byl přesvědčen, že udělená funkce má poslání pracovat pro lidi. Každý funkcionář by si měl být vědom toho, že zvolení do funkce je vlastně službou lidem, v žádném případě jejich šikanou.

Věřím, že i řada lidí to chápe stejně, ale bohužel existují mnozí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jim funkce kromě čerpání VIP výhod dává i neomezené možnosti něco lidem přikazovat, usměrňovat je, v lecčems omezovat. Nejvíce chutná moc v možnostech přikazovat jim, co vlastně mají dělat. A zcela nepochopitelné je, že toto funguje nejen v běžném životě, ale i v zájmové sféře. Jak jinak si vysvětlit některé příkazy v dobrovolnické zájmové organizaci, které členům přikazují dělat jenom určité zkoušky a zakazují jim skládat zkoušky jiné. Samozřejmě, že nemusí každý poslechnout, jsme přece svobodní lidé. Ale dokáže to každý? Má vůbec někdo zapotřebí znepřátelit si funkcionáře? Tak se s úžasem člověk dozví, že zkoušku z výkonu nemůže člen SZBK skládat, kde ho napadne. Tomu by se dalo rozumět, kdyby šlo o kvalitu, ale tak tomu není. Jde vlastně o prostou šikanu, uzavírání se do vlastní ulity i za cenu mnohem nižší kvality. V oblasti mezinárodního zkušebního řádu to samozřejmě zakázat nejde, tam platí všechny zkoušky ve všech zemích a od všech rozhodčích z celého světa stejně. V českých poměrech je však situace jiná. Ve všech organizacích (KZJ, Sirius, JMK ZBK, K-9R) sice mohou členové nastupovat na zkoušky zcela podle vlastní volby, nikoliv však členové SZBK. Ti smějí pouze u vlastních rozhodčích, přestože kvalita některých z nich je velmi diskutabilní. A naopak zase na rozdíl od ostatních organizací u nich nesmějí na zkoušky nastupovat třeba hasiči. Proč? To nikdo neví. Takové nesmysly napadnou patrně ve slabé chvilce někoho ve vedení svazu a současné prezidium to bezmyšlenkovitě odsouhlasí. Vedení K-9R rozhodlo usnadnit funkcionářům svazu nařízenou kontrolu složených zkoušek u členů SZBK tím, že jejich označení se doplní o značku K9. Značku, která má v celém světě váhu, s výjimkou SZBK, který uznává pouze vlastní rozhodčí. V současnosti, kdy svaz sice provozuje stejný zkušební řád jako K-9R, ale různými diletantskými zásahy jej zvolna degraduje na zcela jinou úroveň, se z tohoto opatření vlastně stává jakási záruka původních odborných úmyslů autora. Označení K9 u každé zkoušky národního charakteru tedy zaručuje známku původnosti. Nesmyslné úpravy, sloužící pouze nejméně kvalitním rozhodčím (spojení dvou limitů SC do jednoho, degradace výkonnostních tříd), nebude rozhodně zkušební řád K9 respektovat. Stejně tak snad nebudou respektovat rozhodčí SZBK výzvu prezidentky na plénu, aby při posuzování vlastních lidí výrazně ubrali na náročnosti. Absurdní požadavek, ale ve skutečnosti to je vlastně již současná praxe na jihu Čech, provozovaná od rozpadu JČZBK. Společně s uzavíráním SZBK do sebe to je ale cesta přímo vedoucí k pokračujícímu propadu v záchranářském kynologickém světě.