PRVNÍ MEZINÁRODNÍ AKCE IRO 2020

LONDONKA 9.-11.10.2020

INVITATION FOR IRO testing in CR

Po velmi úspěšném Poháru přátelství bude v Londonce první mezinárodní akce pod záštitou IRO. Akce proběhne ve třech úrovních (V, A, B) v sutinách (T) i v plošných pracích (FL). – Nach dem sehr erfolgreichen Friendship Cup wird es die erste internationale Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der IRO in Londonka geben. Die Veranstaltung findet in drei Ebenen (V, A, B) in Trümmern (T) und in Flächenarbeiten (FL) statt. – After the very successful Friendship Cup, the first international event will be held in Londonka under the auspices of the IRO. The event will take place in three levels (V, A, B) in rubble (T) and in surface work (FL). 

Areál Londonka disponuje několika různými sutinami, ze kterých provedou výběr delegovaní rozhodčí. – Das Gebiet um Londonka hat mehrere verschiedene Trümmer, aus denen die Auswahl von delegierten Richtern getroffen wird. –  The Londonka area has several different rubble, from which the selection will be made by delegated judges.

Přírodní terény pro plošné práce FL se nacházejí v těsném sousedství areálu a jejich obtížnost lze velmi dobře vybrat. – Natürliches Gelände für Oberflächenarbeiten FL befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gebiets und ihre Schwierigkeit kann sehr gut gewählt werden. – Natural terrains for surface work FL are located in the immediate vicinity of the area and their difficulty can be chosen very well.

Srdečně vítáni jsou účastníci ze všech koutů světa ve všech vypsaných kategoriích. – Teilnehmer aus aller Welt in allen aufgeführten Kategorien sind herzlich willkommen. – Participants from all over the world in all the listed categories are warmly welcome.