POPRVÉ A SKVĚLE

Oslavit Den československé státnosti 28. říjen na Slovensku se nám již před odjezdem zdálo velmi symbolické.

Krásná prezidentka naší sousední země ve svém slavnostním projevu zmínila fakt, že „nebýt samostatného Československa, nebylo by nikdy ani svobodného samostatného Slovenska“ a měla samozřejmě opět sympatickou pravdu. Naše třísetkilometrová cesta z jižních Čech na Slovensko končila v nádherné podzimem pestře barevné přírodě Bílých Karpat nedaleko Trenčína. Zdejší kynologická skupina se totiž rozhodla uspořádat poprvé mezinárodní zkoušky v kategorii plošných prací pod garancí IRO. Místní sestava záchranářů veskrze hýří mládím, a proto se jevily moje mírné obavy z premiérového uspořádání jako lehce opodstatněné. Krátce po zahájení akce však již bylo zcela evidentní, že tentokrát byly mé obavy naprosto zbytečné. Všechno potřebné pro akci tohoto formátu, přes čile probíhající marodku a několik na poslední chvíli odhlášených účastníků, bylo poctivě promyšleno a připraveno do nejmenších detailů. Zvlněný kopcovitý terén smíšeného lesa přiměřeně náročný na pohyb se nacházel v přijatelné dojezdové vzdálenosti od základny a ukázkové prostředí cvičiště na poslušnost by rozhodně sneslo kritéria mnohem větší a důležitější soutěže. Administrativní zajištění od prvotní potřebné dokumentace až po trvalý veterinární dozor bylo naprosto bezchybné, takže akci po celou dobu trvání provázela velmi příjemná přátelská atmosféra. Pravděpodobně se pozitivně promítla i do výkonnosti jednotlivých účastníků, protože s výjimkou úrovně V, která je standardně provázena výraznou prvotní trémou, byly již v úrovni FLA předvedeny velmi spolehlivé výkony. Symbolizující pro akci byl přístup bratislavského psovoda Mateje Marcina s černým ďáblíkem neurčitého původu Elvisem, který přes již dříve splněnou zkoušku FLB nastupoval na ni opakovaně s cílem získání dalších zkušenosti, aniž by měl kvalifikační ambice účasti na mistrovství světa. Souhra, taktika a hlavně celý přístup této dvojice zanechaly nejen ve mně, ale ve všech přihlížejících velmi silný pozitivní dojem. Temperament a neutuchající touha stále pracovat přetrvala malému bojovníkovi Elvisovi i přes disciplínu poslušnosti, takže divácky perfektně vyvážil neúspěch dalšího béčka, na které se psovodka dostavila až z Budapešti. Nález pouhé jedné osoby přes perfektní označení však pochopitelně ke splnění zkoušky nemohl stačit. Ve stupni FLA lze rozhodně vyzdvihnout práci malinoisky Aldy Lucie Frísové a kníračky Lorny Mirky Smrčové, které obě předvedly vysoce temperamentní speciály s výbornou ovladatelností a rovněž velmi spolehlivé disciplíny poslušnosti.
Slovenští kynologové se poměrně často zúčastňují nejrůznějších zahraničních akcí, takže s novou informací o ztížené kvalifikaci pro mistrovství světa IRO 2024 (dvojí úspěšné absolvování příslušné zkoušky B u dvou různých rozhodčích na dvou různých místech) již byli seznámeni a své osobní plány na akcích IRO tomuto požadavku již podřizují. Nádherné počasí jenom podtrhlo celkovou úspěšnost akce, která potvrdila, že i při prvním pořádání může být při troše obětavosti naprosto bezchybná.