TÝDEN DŘINY

Čím větší a důležitější akce, tím náročnější příprava a větší úsilí je potřeba k jejímu zajištění. Hlavně v těch případech, kdy pořadateli opravdu záleží na celkovém dojmu a výsledku.

V dění K9R i při tréninkovém týdnu srpnového soustředění dominovala příprava areálu Londonka na otevřené mistrovství ČR záchranných psů. Jako vždy poněkud překvapily reakce celé řady lidí, převážně sice velmi pozitivní, ale v několika málo výjimkách  i hrubě negativní. Takové však projevy některých lidí odjakživa jsou a komické figurky snažící se o vyvolání zdání, že jsou velmi potřební, ale ve skutečnosti pro zdar akce neudělají téměř nic, se najdou v každé společnosti. Příprava každé akce je vždycky trochu dřina, začíná dlouho před jejím konáním a v týdnu určeném k finální přípravě pochopitelně aktivita většinou horečně vrcholí. Je tedy zřetelné, že všichni účastníci srpnového týdenního soustředění K9R si téměř nezatrénovali, ale zato si opravdu několikrát sáhli na dno svých fyzických sil. Příjezd až na poslední chvíli již žádná větší pozitiva nepřináší, proto došlo i k odmítnutí pomoci. Na druhou stranu pomoc kamarádů z organizace Barking Dogs byla nesmírně přínosná a pracovitost jednotlivých členů této skupiny naprosto neocenitelná. Rozhodně mohou počítat s tím, že jejich přítomnost na trénincích K9R bude celoročně vždy vítaná. Společná dřina vždy stmeluje, o tom ví své kolektivy po celé republice, protože na práci jakéhokoli druhu není lidí nikdy nadbytek. Srpnový týden přípravy v souhrnu přinesl každopádně splnění všech vytyčených cílů a přestože některé úkoly vypadaly až příliš náročně, byly zdárně dotaženy až do konce. Přestože dva dny před akcí rejdil ještě v trenažéru bagr a všichni účastníci se ochotně hrbili nad likvidací nežádoucí vegetace, bylo při příjezdu účastníků vše v takovém stavu, že mnozí nešetřili slovy vysokého uznání. Každopádně dnes celá Evropa ví, co se dá v areálu Londonka očekávat a že se každý může vždy spolehnout, že odborný i společenský standard mezinárodní kynologie zde bude bez problému dodržen. Perspektiva nejbližších let nabízí každému poctivému kynologovi na Londonce v oblasti mezinárodního dění velmi zajímavé možnosti a je jenom na každém jednotlivci, nakolik je pochopí a osobní účastí pro sebe zhodnotí. S obrovským díkem za odvedenou práci v přípravě otevřeného českého mistrovství je možno se na naplňování perspektivy budoucích let na Londonce jen těšit…

Autor: Jaroslav Sedlák