STŘÍDÁNÍ GENERACÍ

Týdenní systematický výcvik vodních prací dostatečně vysvětlil všem zúčastněným psům K9R přesný význam povelů s požadovanými reakcemi na ně.

Intenzívní pobyt ve slané vodě s kilometry neudržované pláže a tedy bez jakéhokoli omezování pohybu přinesl všem psům bez rozdílu ras obrovské penzum zkušeností. Vzácně vyrovnanými výkony jsou tedy srovnatelně připraveni absorbovat přímé ztěžující prvky v provádění jednotlivých cviků, což je samozřejmě většinou tou nejnáročnější etapou na spolehlivost provádění bez větších chyb. Absolventi závěrečného vodního přeboru jsou tedy v základu připraveni na postup do vyšší výkonnostní úrovně. Otázkou však zůstává, kdy bude nejvhodnější k návaznému výcviku přistoupit.
Další soustředění podle ročního plánu K9R na Londonce mělo tedy v minulém týdnu před sebou dvě výcvikové perspektivy: buď přímo navázat na italský týden nebo se vrátit na předcházející systémový plán sutin a ploch. Při podrobné bilanci úspěšné vody však převážila druhá varianta. V přípravě pro záchranářskou praxi k ní trochu nečekaně přímo nahrává i současné tropické počasí, které je v zásadě základním průvodním jevem každé zahraniční katastrofy. V červencových podmínkách brutálně stoupající stupnice Celsia jsou však právě tyto tréninky mimořádně důležité, přestože by bylo mnohem lákavější a pohodlnější vyrazit na vyhřáté vodní plochy pískoven nebo některý z kouzelných lesních rybníků v okolí. Nelze však cvičit pouze v ideálním počasí. Navíc blízkost vodních ploch v sousedství Londonky dovoluje rychlé osvěžení na závěr každého denního tréninkového plánu. Tentokrát také po italské nepřítomnosti bylo nutno splnit i řadu provozních úkolů v rekonstrukci areálu, hlavně vzhledem k dalším očekávaným akcím. Právě v současné době, kdy jsou všechny existenční požadavky K9R téměř vyřešeny, je každý dílčí dokončený úkol  velmi dobře viditelný. Alespoň se tak pochvalně vyjadřují četní návštěvníci z řad tuzemských i zahraničních kynologů, kteří s povděkem kvitují všechny viditelné změny. Kromě nevyčerpatelných tréninkových možností je uchvacuje především romantická okolní příroda, fantastické možnosti koupání a nevyčerpatelné množství tras cyklovýletů. Současné večery jsou nádherné nejen tichem a vůni právě kvetoucích lip, ale i početnými hejny světlušek, dodávajících krajině doslova pohádkový nádech.
Střídání generací patří k životu stejně neodlučitelně jako láska nebo třeba zklamání. Pro nás, kynology, je nádherné a naprosto stěžejní, že symbióza se psy nám přináší do života především lásku, jejich naprosto nezištnou lásku, takže zklamání, neupřímnost, faleš a aroganci poznáváme výhradně ze soužití s lidmi. Ale i ti nejlepší někdy odejdou, taková je spravedlnost koloběhu přírody. Přes bolest v srdci tomu střízlivě říkáme střídání generací. Jediné, co je naprosto konstantní, čili neměnné, je pohled do psích očí. Moudrých, milujících a naprosto oddaných…

Autor: Jaroslav Sedlák