PŘEBOR V PŘÍLIVU

Nesmírně oblíbené jsou v celém záchranářském světě zejména v letních měsících letošního typu veškeré vodní práce. Ožívají hladiny rybníků i moří.

Nadšení psů do všech cviků ve vodě je nakažlivé i pro ty psovody, kteří osobně více preferují zimní disciplíny. Při vědomí toho, že voda enormně bere síly nejen lidem, ale i psům, je osobní výcviková souhra velmi důležitá. Při nádherných letních dnech letošního června by však ignorování vodního výcviku bylo vůči našim psím parťákům neodpustitelným hříchem. Nehledě k tomu, že vyhledávání utonulých patří sice k nejtěžším úkolům záchranných psů, ale zároveň také k těm nejpotřebnějším, kterými mohou být dobrovolní kynologové současné společnosti zcela nenahraditelně prospěšní. Není sice divu, že v současnosti se této vysoce odborné činnosti věnuje relativně velmi málo brigád, přestože mnohé mají nejen dostatečné hmotné zajištění, ale i ideální prostředí z hlediska přírodních podmínek. Zkušenost je však jen velmi těžko přenositelná a rozhodně ji nelze získat za žádné peníze. Výsledky v minulosti dosahované celou řadou psů těch nejrůznějších plemen hlavně při praktických zásazích v tuzemsku i v zahraničí však výrazně potvrzovaly nutnost tohoto výcviku v co nejširším měřítku. Bohužel je stále mnoho frajerů ochotných po požití deseti piv se vsázet kdo doplave na vzdálený druhý břeh dřív. Velmi často tam ale nedoplavou všichni a přicházejí ke slovu záchranářští psi s nejvyšší kvalifikací vyhledávacích prací ve vodě.
Pro dosažení této kvalifikace však musí pes absolvovat dlouhou řadu cílených a dobře promyšlených tréninků, proložených cviky zábavnějšího charakteru, jako je aportování nejrůznějších předmětů, od malé hračky přes různě dlouhá lana až po aport surfu nebo raftového člunu. Tyto cviky dokáží vodní výcvik nevídaně oživit a pokud jsou vkládány do výcviku zkušeným instruktorem a vhodně vůči přírodním podmínkám, dokáží strhnout k aktivitě nejen všechna plemena bez rozdílu velikosti, ale tak důkladně, že dokáží spolehlivě konkurovat i rozeným „přinašečům“ – retrívrům všeho druhu.
K9 Rescue CZ se věnuje vodnímu výcviku velmi intenzívně, její přebor je u některých mladých účastníků výsledkem pouhého týdne tréninku. Někteří mají před sebou ještě dlouhou řadu tréninků ve vrcholné disciplíně vodních prací, kterou stále zůstává spolehlivé vyhledávání utonulých.

PŘEBOR K9 RESCUE CZ VE VODNÍCHPRACÍCH 2023  
  vysílání odložení aport surf pádlo plavec celkem zkouška pořadí

Alena Vrátná
– XX Ela

18 0 10 5 0 15 48 ne 8.
Petr Jaroš
– NO Rico
15 5 10 15 0 15 60 ne 6.
Katy Kavanová
– XX Chef
18 0 9 20 15 20 82 K9 ZVP 1.
Niki Velíšková
– MM Bobo
20 5 8 15 5 15 68 ne 3.
Tom Lukš
– BC Annie
20 10 8 20 5 18 81 K9 ZVP 2.
Magi Kokinová
– BC Nesie
15 5 10 15 5 15 65 ne 5.
Petr Prokeš
– BC Lex
18 8 8 5 7 20 66 ne 4.
Peťa Prokešová
 – BC Shelby
15 10 7 5 2 20 59 ne 7.

Mimořádně náročné podmínky mořského příboje mají na svědomí nižší bodové hodnoty účastníků, v některých případech i velmi zkušených. Každý zasvěcený kynolog velmi dobře ví, jak mořské proudy ve spojení s větrem dokáží znesnadnit výkony i těm nejzdatnějším. Vítězný Chef je velmi talentovaným srdcařem v provádění jakýchkoli úkolů, které mu jeho psovodka předloží k plnění. Dvouletý kříženec německého ovčáka má před sebou skvělou perspektivu, kterou už má dnes v rukou výhradně jeho panička. Takovéto případy ale bývají velmi ovlivněny dalšími aspekty, jako je třeba její povolání řidičky pražské záchranky. Dalším splněným limitem zkoušky se ale opět blýskla velmi nadějná borderka Annie, která skončila o pouhý jeden bod za vítězem. Bronzová malá münsterlandka Bobo už sice limit v tak náročných podmínkách nestihla, ale vzhledem k věku by jí ani zkouška být zapsána nemohla. Každopádně medailové trio vodních prací K9 Rescue CZ je velice nadějné a zasluhuje uznalý potlesk.
Vzhledem k velmi slibným perspektivám letošního léta zvažuje K9R zařazení otevřeného kurzu vodních prací na své základně ještě v letošním roce.

Autor: Jaroslav Sedlák