JARNÍ GALEJE

V rámci očekávaných akcí na Londonce je úkolem každého soustředění K9R i řada pracovních činností, zejména v současné etapě rozšiřování trenažéru.

Přestože v rámci každého výcvikového srazu je pro tuto činnost vymezen pouze čas od 14 do 16 hodin, při zapojení všech rukou se dá udělat opravdu velký kus práce. V květnu se vítaným pomocníkem stal i nově zakoupený traktůrek, který ve spolupráci s další technikou odvedl pořádný kus práce. Přestože při plnění vytyčených dalších úkolů, vyvolaných rozšiřováním trenažérové haly 2 o další stejně rozsáhlou plochu, zůstává hlavní náplní soustředění výcvik psů ve všech věkových úrovních. Na základě výcvikového plánu probíhá systematický trénink nejen v sutinách, ale i ve stopách a v plošných pracích. To vše při vědomí faktu, že ve světovém dění stále platí, že každý psovod IRO včetně rozhodčích má každoročně složit minimálně jednu zkoušku z výkonu podle aktuální úrovně svého psa. To proto, aby nedocházelo k výcvikové stagnaci, kterou tak dobře známe z některých tuzemských kolektivů. Při prověrkách výkonnosti členských organizací IRO musí být v jejich řadách určitý počet splněných zkoušek, aby organizace zůstala pro daný rok v aktivní členské zóně a nebyla přeřazena do asociované skupiny. Těchto faktů si je dobře vědoma nová výcvikářka K9 Rescue CZ Kristýna Sedláková, která se snaží rámcový výcvikový plán co nejvíce specifikovat a přímo individualizovat na schopnosti jednotlivých psů. To ale samozřejmě vyžaduje absolutní spolupráci jednotlivých psovodů s maximální důvěrou v její trenérské schopnosti. O těch však žádný informovaný záchranář nemůže pochybovat. Její dosavadní zkušenosti ze světových kolbiští IRO i FCI včetně zisků zlatých medailí ze světových mistrovství družstev, završených bronzem z asijského mistrovství jednotlivců, dokládají úroveň, které lze velmi těžko konkurovat. V kombinaci s téměř ideálními podmínkami výcvikového areálu Londonka je pro každého vnímavého psovoda nastaveno prostředí dokonale zajišťující standardní výcvikový posun v čase pro každého psa. Toho si jsou členové K9R dostatečně vědomi a jsou proto ochotni i přiložit ruku k dílu, aby ty nejzákladnější funkční požadavky areálu byly dokončeny co nejdříve a ještě více času se mohlo věnovat specifickým potřebám jednotlivých psů v dílčích úsecích. Navíc hlavním cílem pro použití v praxi pak stále zůstává trénink prací s cadaverem. Květnové soustředění zvýšenou aktivitou všech členů nejen splnilo všechny požadované úkoly, ale díky pečlivé přípravě výcvikářky i viditelné postupné kroky ve výcviku. Poděkování tedy patří nejen všem aktérům srazu za pracovní úsilí a pohodu, ale především Kristýně za její výcvikovou obětavost, ochotu dělit se o zkušenosti a přípravu celého soustředění. Takto otevřeně se odkrývajících instruktorů není určitě nikdy dost, o tom by mohli dlouze hovořit členové mnohých kolektivů. Osudovým faktem ale zůstává, že ne každý je schopen kvalitu instruktorů poznat a docenit. Proto také řada psovodů někdy i s kvalitními psy celé roky přešlapuje na úrovni zkoušek prvního stupně. Jejich psů je mi opravdu nesmírně líto…