ZMĚNA JE ŽIVOT

Od výroční členské schůze K9R proběhl po zdařilém lavinovém výcviku v Krkonoších již druhý pravidelný výcvikový sraz pod nově zvoleným vedením K9 Rescue CZ.

Po rozhodnutí dosavadního předsedy Jardy Sedláka a výcvikářky Hedviky Češkové do dalšího volebního období již nekandidovat, přebírá výcvikové žezlo Ms. Kristýna Sedláková a pozici šéfa spolku Ms. Ing. Daniel Sedlák, dlouholetý mezinárodní rozhodčí s bohatými zkušenostmi z několika zahraničních misí po zemětřesení a z pořadatelství nejvyšších světových soutěží. Říká se, že změna je život a generační střídání je rozhodně tou nejpřirozenější cestou vývoje. Některé zažité postupy jsou určitě žádoucí a měly by přinášet při správných postupech a vyhodnoceních své praktické ovoce, ale mnohé další je nutno včas pozměnit, doplnit a podle potřeby inovovat. Taková je při správném přístupu přirozená cesta evoluce.

S přicházejícím jarem téměř hmatatelný příliv energie musí nutně povzbudit všechny poctivě smýšlející členy k další aktivitě bez přehnaných osobních ambicí. I to je nutnost – reálně zhodnotit svoje schopnosti a vytyčit dosažitelné cíle. Každý člověk je přece sám svého štěstí strůjcem a jedině poctivá otevřená komunikace může přinést pozitivní výsledky. Postranní úmysly a řeči za zády nic nepřinášejí a v kolektivu mohou způsobit jenom dusno. Osobně jsem rozený optimista a odjakživa bytostně věřím v člověka, vždyť proto jsem začal záchranářský výcvik dělat a dělám dosud. Přes obrovská zklamání, která mi občas život přichystal, jsem přesvědčen, že každá krize, ať světová či interní, má nakonec pozitivní řešení. Hluboce v to věřím, jinak bych nikdy nemohl vyznávat krédo „Krásy, Lásky a Pravdy“, které jsem již v roce 1972 naší skupince záchranářských nadšenců vytyčil. Provázelo a provází mě společně s těmi, kteří ho pochopili a přijali za své.
V mých dřevních začátcích kdysi panoval mýtus o bernardýnech, jako rozených záchranářích s nezbytným soudkem rumu na krku. Dnes je pro mne více než symbolické, když po více než padesáti letech přichází do našeho kolektivu fena bernardýna se zapálenou majitelkou bez přehnaných ambicí, ale s pocitem vstupu do příjemného kolektivu. A já rozhodně nejen jí, ale především novému předsedovi a výcvikářce K9 Rescue CZ přeji šťastné a úspěšné roky celého kolektivu. A to i přesto, že skvělý potenciál areálu Londonky nabízí v současné stále ještě probíhající výstavbě hlavně legendární „krev, pot a slzy“, neboť čím vyšší a perspektivnější jsou cíle, tím více obětavosti a úsilí k jejich naplnění je potřeba. Přeji Londonce, aby tak, jak se již rýsuje další dílčí meta, na srpen připravované konečně skutečné Mistrovství České republiky otevřené celému světu, došlo k naplnění všech cílů ostatních. Jak Fénix z popela…
 
Autor: Jaroslav Sedlák