NÁDHERNÁ TEČKA

Sebelepší režisér by nedokázal vymyslet krásnější prostředí pro ukončení vlády Paní Zimy než takové, které panovalo na hřebenech Krkonoš při lavinovém soustředění K9R.

Azurová obloha se zářícím sluníčkem vítaly v Krkonošském národním parku příchod jara 2023 na hřebenu Špindlerovky s fantastickou, místy až dvoumetrovou vrstvou sněhu. Struktura mírně lepivého sněhu poskytovala naprosto ideální materiál pro budování bezpečných lavinových záhrabů s bočními kavernami v dostatečné hloubce. Dvanáctka psovodů z K9 Rescue CZ tak měla ideální příležitost při svém čtyřdenním lavinovém výcviku vychutnat si práci svých psů na rozsáhlých romantických pláních s přebytky skvělého sněhu, který je v posledních letech dost nedostatkovým zbožím. Počasí jako na objednávku  závěrem vrcholilo i naprostým bezvětřím, takže poskytlo i dobré srovnávání poznatků z práce psů v bezvětří i po předcházejícím silném hřebenovém větru. Prostým okem nezjistitelné záhraby v podstatě nikde jinde než ve výškách kolem 1200 m nelze tréninkově budovat. Většinou pak v nezkušených kolektivech sklouzávají do obyčejných sněhových jam, ve kterých ale dochází k ohrožení bezpečí figurantů. Sníh totiž samozřejmě při nálezu hledaného zdroje lidského pachu evokuje u většiny psů hrabání, které je dokonce mezinárodním zkušebním řádem právě pro tuto přirozenost projevu vyžadováno a podporováno. Čím je ale intenzívnější, tím je pro figuranta riskantnější. Výjimku zde mohou tvořit dřevěné nebo plastové úkryty, které však přinášejí i nežádoucí přídavné pachy. Psovodi Horské služby, kteří u nás i ve světě patří k největším odborníkům v této oblasti, používají lety zkušeností ověřené záhraby, vedoucí rovně do hloubky a návazně s kapsou pro figuranta v levém nebo pravém boku. Tím je zajištěna jeho bezpečnost proti psím drápům, která je pak završena přítomností piepsu (lavinového vyhledávače) v kapse figuranta. Při hledání míst pro záhraby přicházejí ke slovu i lavinové sondy, které jsou pro vyhodnocení hloubky sněhové vrstvy ideální a patří do nutného vybavení každého psovoda v lavinovém poli. Podmínky každého výcvikového soustředění musí být vždy postaveny tak, aby byly přínosné nejen pro vyspělejší psovody se zkušenými psy, ale především také pro úplné nováčky a psy, kteří získávají své první zkušenosti. Psovodi K9R mají od počátku ve svých řadách vynikající oporu v instruktorce Lucii Obranské a hlavně pak v legendě lavinového výcviku Ms. Karla Nováka, kteří nám každoročně zajišťují pro zimní lavinový výcvik ty nejideálnější podmínky. Ani letošní lavinový kurs nebyl výjimkou a psovodi K9R odjížděli z Krkonoš s pocity nejvyšší vděčnosti. A to nejen proto, že jsme se mohli opět po čase přátelsky setkat, ale hlavně s pocitem díků za výcvikovou profesionalitu nenásilně vkládanou do našich romanticky amatérských představ. Počasí sice již nebylo zásluhou pořadatelů, ale každopádně svou nádherou vydatně přispělo k tomu, že lavinový kurs 2023 se pro absolventy z řad členů K9 Rescue CZ stal hned v začátku roku možná nejkrásnější výcvikovou akcí.

Autor: Jaroslav Sedlák