JAK NEPROMARNIT ŽIVOT

Pod tímto názvem vydal na předvánoční trh Syndikát jihočeských novinářů knihu rozhovorů s dvanácti osobnostmi Jihočeského kraje, které vybrala porota z 200 tipů zaslaných veřejností a které v duchu titulu knihy celý svůj život zasvětily profesní či zájmové činnosti.
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Právem se mezi nimi objevuje i zakladatel jihočeské a bez nadsázky i československé záchranářské kynologie, dlouholetý funkcionář, držitel nejvyšší sportovní výkonnostní třídy a záchranářské mistrovské třídy, vítěz celé řady soutěží a stále aktivní psovod, mistr sportu Jaroslav Sedlák.

Po jednoročním trvání 1. čs. záchranné brigády v Uranových Dolech Příbram založil již 17.2.1972 v Českém Krumlově oficiální 2. čs. záchrannou brigádu, která dokázala přežít nejrůznější administrativní peripetie. Byl iniciátorem i prvních záchranářských zkoušek v ČSR a rovněž jedním ze tří úspěšných psovodů této akce.
V letošním roce tedy oslavují členové K9 Rescue CZ, kteří se k jejímu odkazu hrdě hlásí a v jejichž čele stojí dodnes, úctyhodných padesát let záchranářské kynologie. Před dvěma lety byla činnost Jaroslava Sedláka oceněna i státním vyznamenáním Za zásluhy. Členové K9 Rescue CZ si velmi váží všech těchto ocenění, která vnímají především jako výsledek výborné práce kolektivu K9 Rescue CZ, který v současnosti intenzívně buduje výcvikové středisko záchranných psů v Rapšachu u Suchdola nad Lužnicí. Středisko vzniká z bývalé zchátralé drůbežárny a po prvních návštěvách expertů je hodnoceno jako nesmírně perspektivní s nedozírnými možnostmi uplatnění v dalších letech.
Ve středu 7.12. proběhla ve státní vědecké knihovně autogramiáda a křest knihy „Jak nepromarnit život“ za účasti téměř všech protagonistů, kteří se ve svých dojemných životních příbězích velmi rádi s ostatními setkali a vyjádřili své životní postoje nejen mezi sebou, ale i s veřejností, která se dostavila v hojném počtu. Nakonec bylo pro organizátory nejtěžším úkolem tento příjemný a veskrze krásný večer ukončit.