VÝCVIK BEZ POMLÁZKY

Velikonoční svátky přinesly možnost prodlouženého soustředění a tedy také zvýrazněných dopadů metodiky, samozřejmě pokud byla správně zvolena.

Každopádně členové K9R se velikonočního výcvikového soustředění zúčastnili ve zvýšeném, ale stále ještě ideálním počtu, který umožnil nejen systematický výcvik v sutinách a v ploše, ale i v poslušnosti, na kterou se v poslední době tolik nedostávalo. Výcvikové posuny začátečníků po čtyřech výcvikových dnech byly v několika případech nejen evidentní, ale doslova překvapivé. Primárně jsou důkazem dobré kvality nově příchozích štěňat, která opravdu potřebují jenom dostatek cíleného denního kontaktu se svým psovodem, v ideálním případě pod odborným dozorem některého z instruktorů. K dokonalému soustředění sice trochu chybělo více sluníčka, na které je současné jaro přece jen poněkud skoupé, takže cvičit pouze v tričku se zatím nedalo. Pro každý kolektiv je však nejdůležitější celkové ovzduší provázející jeho veškerou činnost, od výcviku přes teoretickou přípravu až po pracovní aktivity při údržbě areálu. Přátelské ovzduší bez pomluv a nejapných poznámek je vždycky tou nejcennější hřivnou, bez které žádný kolektiv nemůže delší dobu fungovat. Výcvikové Velikonoce však byly na Londonce prosyceny velmi přátelskou a dělnou atmosférou od počátku až po pondělní úklid a rozjezd. Areál Londonky také opakovaně potvrdil, že může bez problémů hostit i více skupin najednou. Střídavé vykrývání terénů s intenzívně trénujícími psovody z řad KZJ nedělalo členům K9R problém ani v nejmenším. V termínu dalšího pravidelného soustředění K9R proběhne Bohemia Cup pořádaný SZBK, při kterém zajišťujeme několik úseků. Pro jeho hladký a doslova reprezentativní průběh proběhne týden před jeho konáním (7.5.2022) jednodenní pracovní brigáda s hlavní náplní posečení všech travnatých ploch a několika dalšími důležitými úkoly. Věřme, že i při této brigádě se sejdeme v dostatečném počtu.