COVIDOVÝ 2021

Rok 2021 rozhodně patřil k nejnáročnějším rokům K9R. Vliv pandemie nejen ve světě, ale i v tuzemsku zmrazil nebo alespoň výrazně omezil veškeré dění.

Bilancující slova předsedy na výroční členské schůzi 15. ledna tedy tentokrát nebyla oslavou uplynulého roku, i když celá řada situací si určitě ocenění zasloužily. Několik slov ze zprávy o činnosti K9 Rescue CZ:
Vlivem rozsáhlé pandemie nemohla naše organizace již druhý rok normálně fungovat a celá řada akcí musela být odkládána nebo dokonce rušena. Hlavním cílem naší organizace bylo především zachování naší plné akceschopnosti podle požadavků policie i HZS na spolupráci při praktických zásazích. Při jejich výzvách na součinnost nás mohla potěšit i priorita těchto pozvánek před některými jinými kolektivy.
Z hlediska konkrétních sportovních výkonů byl v uplynulém roce v rámci standardní výkonnosti velmi úspěšný toller Enthony Lucky Duckling psovodky Alžběty Veliké, který svoji výbornou připravenost potvrdil i na mezinárodní akci IRO, uskutečněné vlivem pandemie až na třetí odložený termín. Akce byla jedním z nejdůležitějších cílů roku a všem pořadatelům patří upřímný dík za to, že proběhla naprosto bez nejmenších problémů a výrazně tak přispěla nejen k plné praktické informovanosti našich členů o průběhu těchto vrcholných akcí ve světě, ale i ke skvělé reprezentaci našeho areálu, který tímto úspěšně vstoupil na mezinárodní kolbiště.
Vlivem coronaviru nám nebylo umožněno tentokrát uspořádat ani tradiční Přebor K9R, dokonce i Pohár přátelství musel proběhnout pouze v interní variantě a částečně tak mohl neuskutečněný přebor nahradit. V jeho průběhu s 11 účastníky u tří rozhodčích zvítězil Radek Kučera s borderkou Any Storyteling.
V kategorii mladých talentů v průběhu složitého covidového roku na sebe upoutala pozornost především fenka australského honáckého psa Bunie psovodky Klárky Heřmánkové, které svým poctivým přístupem a osobním talentem jsou pro rok 2022 velkým příslibem. Za uplynulý rok se fenka Bunie stává nositelkou titulu Best Junior 2021.
Plánované tréninkové akce roku po coronavirových úpravách mohly v ideálních přírodních podmínkách Londonky probíhat zcela plynule. Neplánovaně zasáhly do činnosti K9 i některé další tragické události, jako bylo tornádo na Moravě, kde se na pomoci při likvidaci následků podíleli i naši členové Petr Jaroš a Alena Vrátná, kterým přestože v tomto případě nešlo o vyloženě kynologickou odbornost, patří za jejich obětavost upřímný dík a obdiv. Postiženým místním záchranářům byla naším prostřednictvím poskytnuta i nová elektrocentrála. Proběhlo ještě několik pomocných akcí ve spolupráci s policií a HZS, ale všechny byly ve znamení stísňujících podmínek coronaviru. Standardním výkonem celého roku se do pozice zasluhující titul Kynologa roku 2021 vyzrálými výkony spolehlivě propracovala fena Buba Babú psovodky Ilony Konrádové.
Nedokázali jsme zatím najít dostatek prostoru pro dokončení plánovaného atraktivního slaňovacího zařízení, ani nemáme ještě dobudováno kompletní zařízení pro některé výcvikové směry z hlediska technické vybavenosti, ale přesto se žádnému směru záchranářské kynologie nevyhýbáme, právě naopak. Největší zárukou úspěšnosti rozvoje v této oblasti jsou pro nás především technici Radek Kučera, Pavel Pelikán a Petr Prokeš, kteří se maximálně obětavým způsobem zasloužili o dokončení rekonstrukce střechy nad zázemím K9 v prostoru Barbarky, které je dnes schopné plnit požadavky jak v tréninkové, tak reprezentační a soutěžní oblasti. Tradiční ocenění s názvem Chráněný korálek si zaslouží všichni tři jmenovaní.
V aktivitě našich členů zůstává i značná rezerva ve shánění sponzorů, v uplynulém roce byla tato jednání mimořádně obtížná. Přesto se nám všechny vytyčené cíle podařilo úspěšně splnit, dokázali jsme veškeré požadavky na nás kladené plnit bezezbytku z vlastních zdrojů. S výhledem na dokončovací práce v areálu jsme ale s platností do konce března 2022 přijali půjčku 50 000,- Kč, která nám velmi pomohla.
Je mi ctí, že jsem i v tomto složitém roce mohl patřit do kolektivu K9 Rescue CZ, protože vaší aktivity a iniciativy si nesmírně vážím. Děkuji vám za celý rok 2021 a přeji nám všem, aby naši psi vždycky štěkali jen na těch nejsprávnějších místech. Děkuji za pozornost.