ZMĚNA KLIMATU

Odchodem bývalé prezidentky SZBK Heleny Šabatové z funkce a zvolením Viléma Babičky za prezidenta se začaly normalizovat i vztahy mezi jednotlivými záchranářskými kolektivy.

Velmi k tomu přispěl i dopis K9R s nabídkou spolupráce, který byl na jednání prezidia svazu 30.9.2021 přijat a jehož prvním výsledkem je i zveřejňování zkoušek a závodů v Plánu akcí SZBK. Osobně věřím, že je jen první vlaštovkou nadcházející dobré spolupráce a předznamenáním mnoha dalších smíšených akcí. Nabídka spolupráce byla odeslána v následujícím znění:

Ms. Bc. Vilém Babička,
prezident SZBK

České Budějovice 29.8.2021

Vážený pane prezidente, vážený příteli

Obracím se z pozice vedoucího z.s. K9 Rescue CZ na Tebe jako na prezidenta z.s. SZBK ČR a zároveň na svého dlouholetého kamaráda s nabídkou realizace narovnání vztahů mezi našimi organizacemi. Situace ve vztazích obou kolektivů byla pod vedením bývalé prezidentky svazu naprosto neúnosná a členům nic nepřinášela. Zvolení nového vedení svazu a především Tvé osoby do funkce prezidenta je jistě prvním a základním kamenem dobré spolupráce, ke které se jistě připojí i ostatní záchranářské kolektivy kynologů. Dosavadní izolace rozhodně nebyla prospěšná a oba shodně vnímáme, že je na čase ji zrušit. V současnosti dosahované výsledky na mezinárodním i tuzemském poli jsou toho dost vážným a přesvědčivým důkazem. Řada záchranářů, kteří chtějí být společnosti opravdu prospěšní, si toto již uvědomuje a věří, že se zvolením nového vedení svazu nastal čas velmi potřebných změn. Naše organizace K9 Rescue CZ praktikuje velmi otevřeně výcvik záchranných psů nejen v praxi se všemi složkami IZS, ale i v tréninkové oblasti s mnoha českými i zahraničními organizacemi, které jsou dnes velmi častými návštěvníky výcvikového areálu Londonka. Tento areál jev současnosti schopen uspořádat konání jakékoli kynologické akce. Jsme proto připraveni dále rozšířit spolupráci se všemi kynologickými záchranáři bez ohledu na jejich členství a prosíme, aby tento dopis byl brán jako přátelsky podaná ruka k této spolupráci. Jsme po mnoha diskusích přesvědčeni, že další kynologové a rozhodčí jsou stejného názoru a užší spolupráci uvítají. Dokonce v části veřejnosti převládá názor, že se možná jedná o úplně poslední možnost. V čem by se ale měla tato spolupráce především realizovat? Zde je několik základních bodů, které lze prakticky provést ihned a které dostatečně prokáží naši ochotu přejít od slov k činům:

  1. Zveřejnění společného seznamu akcí (závodů, zkoušek).
    2. Umožnění startu psovodům bez omezení členství do naplnění kapacity.
    3. Konání společného školení rozhodčích.
    4. Umožnění účasti psovodů na školeních jednotlivců.
    5. Konání otevřeného mistrovství ČR s možností účasti.

Realizace těchto pěti bodů nepřináší žádnou administrativní zátěž, ale naopak by měla poměrně rychle pomoci ke zlepšení nejen komunikace mezi našimi spolky, ale především otevřenější výměnou zkušeností ke zvýšení prestiže a úrovně české kynologie na tuzemské i mezinárodní úrovni, jako tomu bylo ještě před několika lety. Pokud by některé kolektivy neprojevily o tuto spolupráci zájem, K9 Rescue CZ chce každopádně se SZBK spolupracovat a členové věří, že z pozice svazu bude její nabídka přijata.

Za vedení z.s. K9 Rescue CZ
Ms. Jaroslav Sedlák

Zkoušky IPOR jako první akt spolupráce se budou konat při soustředění K9R v sobotu 27.11.2021 od 9.00 h na Londonce v rozsahu stupňů V a A sutinových, plošných nebo stopařských prací.