POLSKÉ TRAILY

Ve světě stále populárnější stopařské odvětví zvané mantrailing je pro kynologickou veřejnost v ČR dosud stále zahaleno v mlze nejasností a dezinformací.

I pro značnou část rozhodčích jsou principy mantrailingu a následně jejich správného posouzení velmi náročnou a obtížnou disciplínou. Delegace na významnou mezinárodní akci v polském Rzeszowě tedy byla pro mne lákavá hned ze dvou důvodů. Polská organizace Storat se programově důsledně vyhýbá označování nalezených osob štěkotem, a proto mají obrovské zkušenosti s používáním nálezky, které je u nás doslova popelkou. A v oblasti stopařiny se Storat věnuje výhradně právě mantrailingu, jehož propracovanost a detailní zkušenosti byly znát na všech zúčastněných psech i přesto, že mnozí z nich také neuspěli. Ti úspěšní však předvedli na svých trailech pro četné diváky, zvyklé na běžné stopaře, téměř neuvěřitelné výkony. Práce se sice ve všech případech odehrávaly pouze v úrovních V a A, přesto však všechny neoznačené začátky trailů si museli psi po nasumování vyhledat na křižovatkách městských ulic, tedy na asfaltu, v běžném provozu a ruchu předměstí Rzeszowa. Zážitky z vynikajících prací s nálezkou v těžko prostupných terénech FLB (ale i FLA a FLV), byly v mém případě dokonale zastíněny zážitky z předvedených trailů, především varšavské borderky Wizard, kterou nedokázal při práci vyvést z míry ani běsnící hlídač za plotem honosné vily pár desítek centimetrů od pachové dráhy. Práce této borderky se ale poněkud vymykala běžnému sledování pachové dráhy vysokým nosem, protože celé dva kilometry dokázala pracovat s velmi nízkým nosem bez ohledu na terény (asfalt, hlína, tráva, les) a v intenzívním velmi rychlém tempu. Druhým nezapomenutelným zážitkem byla pro mne fantastická spolupráce psovodky Marty Gutowské s bladhoundkou Norkou, která při této mezinárodní akci dokázala složit hned dvě mantrailingové zkoušky. Hlavně ale předvedla, že bladhound není plemeno, jak se u nás trochu omluvně traduje, které není schopno plnit disciplíny poslušnosti. Naprosto spolehlivým způsobem bez nejmenších známek únavy splnila ve dvou dnech kromě skvělých trailů i obě poslušnosti u dvou různých rozhodčích na 87 a 88 bodů. Stala se tak patrně ve světě prvním zástupcem tohoto plemene se zkouškami RHMT podle současného řádu IPOR. Těším se, až tuto výjimečnou fenu budou jistě velmi brzy následovat i čeští zástupci tohoto nádherného plemene. Mantrailing je jejich vrozenou srdeční záležitostí a byl by hřích ji nezúročit ve zkouškách mezinárodního zkušebního řádu, který je při své poslední inovaci zařadil definitivně do světového záchranářského programu.