EXCELENTNÍ PREMIÉRA

„Máte skvělý tým a fantastický areál, se kterým si můžete troufnout na jakoukoli akci světového formátu“ byla hodnotící slova hlavní rozhodčí Charlotte Kranz v závěru soutěže.

 

Více než dvacítka pořadatelů z řad členů K9R obětavým přístupem a osobním nasazením doslova nadchla všechny zahraniční účastníky premiérové mezinárodní akce pod garancí IRO na Londonce. Vedoucí jednotlivých úseků měli svá pracoviště do detailu připravená, takže účastníci z Rakouska, Dánska, Slovinska, Maďarska či Ukrajiny mohli dokonale vnímat nejen pohodovou atmosféru areálu, ale i přírodní krásu chráněného území obklopujícího areál Londonka. Prostředí areálu se po několika vysoce pracovních víkendech neustále mění k lepšímu, takže vysoká slova uznání byla zejména při prohlídce tréninkových možností halových trenažérů naprosto opodstatněná. Skvělé letní počasí jen dokreslilo pohodu mezinárodních kontaktů a naplno předvedlo i klimatizační schopnost halových výcvikových prostor. Původní poslání těchto hal k odchovu tisíců třídenních kuřátek muselo velmi citlivě chránit vnitřní klima jak při zimních mrazech, tak i nepříjemných letních vedrech. A tuto stabilizaci ovzduší velmi oceňují zejména psovodi od plemen, kterým extrémní výkyvy teplot vadí více než je obvyklé. A plemen byla opět k vidění celá řada, jak už je konečně při záchranářských akcích zvykem. Byly k vidění i velice kvalitní výkony jak v disciplíně poslušnosti, tak především v pachových pracích v sutině i v terénu. Každopádně odborný vhled do mezinárodního záchranářského prostředí byl vysoce přínosný pro každého vnímavého pozorovatele, ať už účastníka nebo pořadatele. Kontakty se zahraničím jsou velmi potřebné a zejména v kynologii přinášejí při správné analýze vždy výrazný posun vpřed. Jsou naprostým opakem nežádoucího uzavírání se do sebe, ať už je způsobeno invazí covidu nebo vlastní pohodlností. Každopádně mezinárodní IRO ouvertura po téměř dvouleté pauze byla velice úspěšná a všem aktérům patří mimořádně silné pochvalné mručení, ať už na všech pořadatelských postech nebo za dobrou reprezentaci české kynologie. Reprezentace K9R byla stoprocentně úspěšná, takže pochvalné mručení může ještě mírně zesílit. Bez problémů se zúčastnila i čtveřice hospitantů, kterou měl na starosti neposuzující rozhodčí Pavel Šabacký plnící tak plán přípravy nových rozhodčích IRO. Potěšitelné je, že dvě z nich byly Češky. Mimořádný dík pak patří především vedoucím všech úseků, od poslušnosti přes plochy a sutiny až po administrativu a kantýnu. Vřelé díky, přátelé.