NEPŘÁTELSKÁ VODA

Šestnáct menších i větších ploch bylo v souhrnu nutno prohledat v rámci spolupráce policie, hasičů a psovodů K9 Rescue CZ specializovaných na vodní práce.

Úmorný víkend pátrání po pohřešované ženě podezřelé ze spáchání sebevraždy byl výsledkem obětavého nasazení několika psovodů se psy, cvičenými v oblasti cadaveru ve vodním prostředí. Sebeobětavější přístup kynologů, hasičů a policejních potápěčů nemůže zaručit kladný výsledek, pokud není podložen přesnějšími indiciemi. Vodní práce s cadaverem nejsou nikde ve světě prováděny nijak masově, mezi kynology je tento úsek činnosti považován za jeden z vůbec nejtěžších a proto je zcela pochopitelné, že na vyšší úrovni se v této oblasti pohybuje naprosté minimum záchranářských kolektivů. Současná složitá situace mezi kynologickými záchranáři ve světě i v České republice zvyšování úrovně pátracích prací a celkovému rozvoji spolupráce mezi záchranářskými kolektivy rozhodně také neprospívá. S určitými nadějemi je proto očekáván volební sjezd jednoho z největších kolektivů SZBK, který by mohl rozhodně přinést výraznější posun v rozvoji spolupráce a tedy potažmo i velmi potřebné zvýšení úrovně vyhledávacích prací. Zázemí pro tento růst je v zásadě již na několika místech naší vlasti vytvořeno, zbývá tedy patrně už jenom chuť k poctivé spolupráci.