AKCE AIR FRESH

Po začátku uvolňování protivirových opatření se první legální soustředění K9 Rescue CZ konalo podle plánu jako Air Fresh Vitoraz a bez rozpaků lze akci hodnotit i při aprílově proměnlivém počasí jako jednu z nejpřínosnějších.

Akce připravená jako série nejrůznějších praktických zásahů prověřila nejen psy v pracovním elánu po zátěži, což je původním posláním akcí tohoto typu, ale i psovody v činnostech při zásazích v sutinách, při sesuvech půdy i při hledání utonulých. Exotická jména osad v okolí Londonky od Velkého Londonu přes Bosnu, New York, Paris, Malý London, Tokániště až po trochu frivolní jméno osady Prdel a fantastické chráněné uzemí františkovských pískoven přinesla kromě poznání této části Vitorazska i další zkušenosti z organizace a osobního působení při různých druzích zásahů. Jako dopravní prostředek při samostatných každodenních výjezdech byla použita výhradně kola bez jakýchkoli doplňků moderní civilizace, jako je elektrický pohon apod. Kromě lepší možnosti vnímání přírodních krás Třeboňské pánve se tak velmi dobře procvičila i součinnost psů při přesunech a jejich naprostá snášenlivost, která je jedním ze základních pilířů výchovy záchranných psů. Několikadenní trénink prací s cadaverem dále přinesl citelné upevnění správných návyků při pátrání po neživých osobách, které je v podstatě časově nejvýraznější součástí práce záchranářských kynologů. Při poněkud pozměněném konceptu výcviku a tréninkových metod v interním pojetí K9R bude struktura dalších společných tréninků za účelem neustálého zvyšování samostatnosti jednotlivých psovodů mnohem častěji pokračovat stylem provedení této akce.