VÍKENDOVÁ NÁDHERA

Po kalendářně skončeném babím létě a oficiálním nástupu podzimu přišlo na Londonku v průběhu pravidelného soustředění K9 Rescue CZ naprosto nečekaně dokonalé léto ve své nejkrásnější podobě.

Přes celou řadu velmi sympatických psovodů asi není pražská brigáda v největší oblibě Všemohoucího, její pobyt na Londonce byl totiž doprovázen nadbytkem dešťové vody, avšak vzápětí ji střídající hosté K9R ze Siria a KZJ se již vyhřívali v teplých slunečních paprscích letního comebacku. Přestože areál není zdaleka ještě dokončen ani v trenažérové části, ale ani v oblasti komfortního zázemí, nedočkaví kynologové ze všech českých i z několika zahraničních organizací se snaží prostory Londonky co nejvíce poznat.a zajistit si zde tréninkové možnosti i v budoucnosti. Ti zkušenější zde vidí obrovský potenciál záchranářské kynologické činnosti a všichni unisono obdivují polohu v srdci třeboňské pánve s nádhernými pískovnami a malebnou přírodou v těsném sousedství. Mezi neustále se měnícími předpisy v boji proti coronaviru dosud dokázali prokličkovat nejen Rakušané, ale i Slovinci a Holanďané. Současné vyhlášení nouzového stavu sice zmrazilo nejen další návštěvy, ale i konání plánované mezinárodní IRO-akce, která zde měla proběhnout 9.-11.10.2020, ale věříme, že po odeznění hrozby covidu 19 její odsun na duben 2021 bude velkým svátkem záchranářských kynologů ze všech členských organizací IRO. Nadšená hodnocení všech dosavadních návštěvníků areálu Londonka hovoří o této perspektivě velmi výmluvně. Členové z.s. K9 Rescue CZ jsou velmi potěšeni touto důvěrou, protože pochvalná uznání výsledků jejich dosavadní obětavé práce jsou vlastně jedinou formou jejich odměny. Slovy jedné návštěvnice: „Jsem tady již potřetí – na Poháru přátelství, na zkouškách IPOR a na soustředění – a pokaždé s úžasem pozoruji ty obrovské změny, které se zde v tak malých časových odstupech odehrávají. Vaše parta je úžasná a její zapálení pro věc zasluhuje obdiv“ Ano, absolutně vydrancovaná a rozpadající se ruina fabriky na kuřata se zvolna systematicky mění na kynologický výcvikový ráj. A to je opravdu moc dobře, kéž by se tak rychle měnily i stovky rozpadajících se kasáren a dalších objektů rozesetých po území celé České republiky…

https://www.facebook.com/reddingshondenwerk/