OPĚT NOVÁ SITUACE

Říká se, že „změna je život“, ale v tomto případě překotných změn si tímto moudrem nejsem tak úplně jist.

Každopádně avizované změny provázející zpřísňování běžného života v rámci boje proti šíření nemoci Covid 19 nejsou v souladu s našimi plány, a proto na ně musíme opět reagovat. Takže v termínu 10.10.2020 nemůže proběhnout nejen IRO-akce, ale ani přebor K9R v komorním duchu. Moc doufáme, že přebor budeme moci uskutečnit po skončení nouzového stavu při pravidelném listopadovém soustředění, v sobotu 7.11.2020. Říjnové termíny zůstávají tedy oba pouze jako tréninkové a dávají větší prostor se na přebor K9R, který bude současně i závěrečným bodem programu MPP, co nejlépe připravit. Podmínky areálu Londonka jsou bohudík natolik ideální, že umožňují značnou variabilitu v uspořádání. Každopádně není problém se s konáním běžného soustředění, které mělo původně završit finiš k akci IRO, i v intencích zpřísňujících podmínek vyrovnat, takže v obou říjnových termínech mohou tréninky proběhnout.