NEVÍTANÁ ZMĚNA

Na základě současných informací o zdravotní situaci ve světě, ale především u nás v České republice, jsme byli donuceni k odložení mezinárodní IRO-akce, která měla proběhnout ve dnech 9.-11.10.2020, na duben příštího roku.

Pevně věříme, že se do té doby situace natolik zlepší, abychom se mohli v hojném počtu této akce zúčastnit. Akce je plánována nejen pod záštitou mezinárodní organizace IRO, ale i v úzké spolupráci s hasiči, fotbalovým oddílem a orgány státní správy v Rapšachu. Děkujeme především všem funkcionářům a dalším sympatizantům naší činnosti za projevené snahy k zajištění této akce a věříme, že jejich sympatie a podpora vydrží i do nového termínu jejího konání. Velké poděkování patří i mnoha členům organizace K9R, ale i celé řadě kynologů z celé republiky, kteří byli připraveni přijet a přiložit ruku ke zdárnému zajištění jejího průběhu. Velmi si vážíme kamarádů, kteří byli ochotni přijet stovky kilometrů třeba pro pomoc ve figurování v sutině nebo v lese. Nikdy jim toto přátelské gesto nezapomeneme. V uvolněném termínu 10.10.2020, kdy se tedy nedá žádná velká akce pořádat, proběhne na Londonce ve zcela komorním duchu přebor z.s. K9 Rescue CZ, ke kterému ještě obdrží účastníci podrobnější informace. Jde o využití časového termínu, který si již dávno řada členů zablokovala a bylo by škoda jej nevyužít. Těšíme se tedy na setkání v úzkém přátelském duchu.